نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، علیرضا مروری نظام‌مند بر کاربرد رویکرد بازی امنیتی در حفاظت راهبردی دارایی‏ها [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 33-74]
 • آزادی نژاد، حسین تبیین مدیریت جهادی شهید شوشتری در جنوب شرق کشور با تأکید بر معنویت و اخلاق [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 191-222]
 • آژنگ، محمدرضا توسعه چارچوب توانمندساز چابکی راهبردی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 45-72]

ا

 • ابویی اردکان، محمد مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 103-132]
 • اسماعیلی، محمود تدوین و طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت دانایی مشتری در صنعت حمل و نقل ریلی (شرکت راه آهن ج.ا.ا) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 197-232]
 • اکبری، عباداله بررسی راهبرد پیشایندهای عملکرد صادرات تولیدات صنعتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ترکیه) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 133-160]
 • اکبری، محمد علی تأثیر معماری منابع انسانی بر خلق ارزش مشتری: یک مطالعه تجربی در یکی از سازمان‌های دفاعی [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 247-278]
 • امینی، سیدجواد تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 173-196]

ب

 • بیرانوند، محمود روندپژوهی پیشرفت‌های علوم شناختی در جهان و مقایسه‌ی وضعیت کشورهای اسلامی منتخب غرب آسیا [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 103-132]
 • بهلولی، نادر تدوین و طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت دانایی مشتری در صنعت حمل و نقل ریلی (شرکت راه آهن ج.ا.ا) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 197-232]
 • بهمنی، اکبر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 7-44]

پ

 • پاداش، حمید تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 173-196]
 • پورصادق، ناصر مختصات تحول‌گرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 133-172]
 • پورعزت، علی اصغر مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 103-132]

ح

 • حسینی، سید احمد تدوین الگوی شایستگی‌های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 297-324]

خ

 • خاکزار بفروئی، مرتضی مروری نظام‌مند بر کاربرد رویکرد بازی امنیتی در حفاظت راهبردی دارایی‏ها [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 33-74]

د

 • دشت بانی، یاور طراحی الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازارهای مالی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 73-102]
 • دیندار کله‌سر، یاشار طراحی الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازارهای مالی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 73-102]

ر

 • رسولی، سید مهرداد تأثیر معماری منابع انسانی بر خلق ارزش مشتری: یک مطالعه تجربی در یکی از سازمان‌های دفاعی [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 247-278]
 • رمضانی، مجتبی تدوین و طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت دانایی مشتری در صنعت حمل و نقل ریلی (شرکت راه آهن ج.ا.ا) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 197-232]

س

 • سیفی کلستان، ابوذر روندپژوهی پیشرفت‌های علوم شناختی در جهان و مقایسه‌ی وضعیت کشورهای اسلامی منتخب غرب آسیا [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 103-132]
 • سلطانی، ابراهیم تاثیر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 75-102]
 • سنگی نورپور، عباسقلی تدوین و طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت دانایی مشتری در صنعت حمل و نقل ریلی (شرکت راه آهن ج.ا.ا) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 197-232]
 • سهرابی، شهلا طراحی الگوی بومی‌مدیریت دانش در ‌‌‌‌سازمان‌های دولتی ایران [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 7-32]

ش

 • شاکری، رؤیا توسعه چارچوب توانمندساز چابکی راهبردی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 45-72]
 • شکوه، حسن تاثیر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 75-102]

ص

 • صادقی، امیر راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 263-296]
 • صالحی، مهدی جعفر راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 263-296]
 • صفایی مزید، جعفر تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 173-196]

ض

 • ضرغامی، حمیدرضا راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 263-296]

ع

 • عالی، صمد بررسی راهبرد پیشایندهای عملکرد صادرات تولیدات صنعتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ترکیه) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 133-160]
 • عبدی، بهنام مختصات تحول‌گرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 133-172]
 • علوی متین، یعقوب بررسی راهبرد پیشایندهای عملکرد صادرات تولیدات صنعتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ترکیه) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 133-160]

غ

 • غضنفری، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد حکومت‌داری از منظر امام‌خمینی (ره) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 279-296]
 • غلامی، محمود راهبردهای پابرجای برون‌سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در سازمان دفاعی مورد مطالعه [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 263-296]
 • غلامرضایی، وحید تدوین الگوی شایستگی‌های مدیران استانی صندوق بازنشستگی کشوری [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 297-324]

ف

 • فاضلی کبریا، حامد بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مازندران [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 7-44]
 • فرحی، سیدمهدی تأثیر معماری منابع انسانی بر خلق ارزش مشتری: یک مطالعه تجربی در یکی از سازمان‌های دفاعی [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 247-278]
 • فلاحی، احسان سیر تحول در راهبرد دفاعی امنیتی روسیه از 1991 تا 2021 بر اساس الگوهای راهبردی در مدل SWOT [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 161-190]

ق

 • قاسمی، بهزاد تأثیر معماری منابع انسانی بر خلق ارزش مشتری: یک مطالعه تجربی در یکی از سازمان‌های دفاعی [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 247-278]

ک

 • کرامت زاده، عبدالمجید روندپژوهی پیشرفت‌های علوم شناختی در جهان و مقایسه‌ی وضعیت کشورهای اسلامی منتخب غرب آسیا [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 103-132]
 • کشاورزی، علی حسین طراحی الگوی بومی‌مدیریت دانش در ‌‌‌‌سازمان‌های دولتی ایران [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 7-32]
 • کشاورز افشار، رحمان طراحی الگوی بومی‌مدیریت دانش در ‌‌‌‌سازمان‌های دولتی ایران [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 7-32]
 • کلانتری، فتح ا... تبیین مدیریت جهادی شهید شوشتری در جنوب شرق کشور با تأکید بر معنویت و اخلاق [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 191-222]

گ

 • گتمیری، زهره سادات مروری نظام‌مند بر کاربرد رویکرد بازی امنیتی در حفاظت راهبردی دارایی‏ها [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 33-74]

م

 • متوسلی، محمود تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 173-196]
 • محمدی، حمیدرضا مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 103-132]
 • محمدی فاتح، اصغر مختصات تحول‌گرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 133-172]
 • محمودزاده، مرتضی بررسی راهبرد پیشایندهای عملکرد صادرات تولیدات صنعتی (مطالعه تطبیقی: ایران و ترکیه) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 133-160]
 • مرادیان، محسن شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد حکومت‌داری از منظر امام‌خمینی (ره) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 279-296]
 • مرتضوی، مهدی مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت [دوره 6، شماره 22، 1401، صفحه 103-132]
 • ملامیرزایی، محمدصادق تاثیر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 75-102]
 • ملکی تبار، عنایت اله شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد حکومت‌داری از منظر امام‌خمینی (ره) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 279-296]
 • موحدی، مسعود شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد حکومت‌داری از منظر امام‌خمینی (ره) [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 279-296]
 • موسوی، سید محمدعلی آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها [دوره 6، شماره 21، 1401، صفحه 223-246]

ن