اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1130
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 565
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 363

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 175
تعداد مشاهده مقاله 104832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53980
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 106 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 286 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 14 %