اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1089
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 552
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 354

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 158
تعداد مشاهده مقاله 98833
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47359
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 286 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 50 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 14 %