اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 886
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 296

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 55817
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21499
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 103 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 254 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 15 %