اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 711
تعداد پذیرش 91
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 361
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 246

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 85
تعداد مشاهده مقاله 24955
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10884
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 110 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 256 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 13 %