اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 947
تعداد پذیرش 141
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 492
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 324

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 123
تعداد مشاهده مقاله 65046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27585
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 103 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 263 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 55 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 15 %