اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 614
تعداد پذیرش 60
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 321
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 226

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 5315
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5089
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 49 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 112 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 10 %