اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 802
تعداد پذیرش 114
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 417
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 272

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 41135
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16104
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 106 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 252 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 506 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 63 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 14 %