درباره نشریه

 

معرفی  فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی  متعلق به  دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی  ستادکل نیروهای مسلح بوده  است. این فصلنامه از فروردین ماه سال 1396 انتشار خود را آغاز نموده است. هدف فصلنامه ارائه جدیدترین نوآوری‌ها،‌ نظریات و الگوها در حوزه‌های مدیریت و راهبردی است که تلاش کرده با طرح مباحث جدید و مرتبط با امنیت و دفاع کشور و نیز پرداختن به موضوع‌های مبتلابه نیروهای مسلح، به مرجعی پاسخگو تبدیل گردد.

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، مقالات پژوهشی با محوریت کلان موضوعات مدیریتی، راهبردی و دفاعی را منتشر می نماید.

دست‎اندرکاران این فصلنامه از سردبیر تا گروه دبیران و همة همکاران محترم مسئول در این کار، امید آن دارند که اهل فکر و قلم، آنان را از پیشنهادها و راهنمایی‎های خود محروم نخواهند نمود و از هرگونه همکاری در هر سطحی استقبال می نماید.

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و  یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوز:

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است، یعنی شما آزاد هستید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.