درباره نشریه

 

معرفی  فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی  متعلق به  دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی  ستادکل نیروهای مسلح بوده  است. این فصلنامه از فروردین ماه سال 1396 انتشار خود را آغاز کرده و در تاریخ 1396/1/14 به استناد مجوز معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 3/18/1255 واجد شایستگی دریافت درجه علمی- پژوهشی گردید. هدف فصلنامه ارائه جدیدترین نوآوری‌ها،‌ نظریات و الگوها در حوزه‌های مدیریت و راهبردی است که تلاش کرده با طرح مباحث جدید و مرتبط با امنیت و دفاع کشور و نیز پرداختن به موضوع‌های مبتلابه نیروهای مسلح، به مرجعی پاسخگو تبدیل گردد.

 

دست‎اندرکاران این فصلنامه از سردبیر تا گروه دبیران و همة همکاران محترم مسئول در این کار، امید آن دارند که اهل فکر و قلم، آنان را از پیشنهادها و راهنمایی‎های خود محروم نخواهند نمود و از هرگونه همکاری در هر سطحی استقبال می‎نمایند.ll