مقاومت خط‌مشی در طرح تحول نظام سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛ نویسنده مسئول

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

در سپهر سیاسی و خط‌مشی‌گذاری عمومی ‌می‌توان موارد متعددی از خط‌مشی‌های عمومی‌ را یافت که حتی با وجود ناکارآمدی، در برابر خاتمه‌یابی از خود مقاومت نشان داده، همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند و علاوه بر هدر دادن منابع عمومی، ممکن است منجر به تشدید مسئله شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، تاکنون در مطالعات حوزه خط‌مشی‌گذاری کشورمان مطالعات منسجمی‌در خصوص پدیده مقاومت خط‌مشی‌های عمومی‌ صورت نگرفته است.  بنابراین، هدف این پژوهش تبیین مفهوم «مقاومت خط‌مشی» و تعیین خصوصیات و ویژگی‌ها‌ی آن است. با توجه به غنای کم نظریه‌های مقاومت خط‌مشی، در این تحقیق رویکردی کیفی اتخاذ شد. همچنین برای گردآوری داده‌ها ضمن استفاده از راهبرد نمونه‌گیری نظری با 11 نفر از خبرگان سازمان‌های دولتی و نهاد‌های پژوهشی حوزه‌ خط‌مشی‌گذاری مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شد. جهت تحلیل داده‌های گردآوری شده نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. برابر با شبکه‌ مضامین ترسیم شده مشخص شد که مقاومت خط‌مشی‌های عمومی‌دارای 3 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان‌دهنده و 41 مضمون پایه است. در پایان نیز جهت آزمون شبکه مضامین استنتاج شده و مطابقت آن با واقعیت‌های عینی، راهبرد مطالعه موردی به‌کار رفت و این شبکه با خط‌مشی طرح تحول نظام سلامت (به‌عنوان یکی از خط‌مشی‌های مقاوم در برابر خاتمه‌بخشی) تطبیق داده شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که خط‌مشی طرح تحول سلامت به‌واسطه ویژگی‌هایی همچون: دوام نهادی، ابهام در جانشین‌پذیری، پیچیدگی بالا، هزینه‌های بالای راه‌اندازی، مشاهده‌پذیری کم و دامنه‌ فراگیر و همچنین در اثر پیشایندهایی چون درهم‌تنیدگی سیاسی-اجتماعی و تعارض منافع در برابر خاتمه‌بخشی، مقاومت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy resistance in the Health System Reform Plan

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Mohammadi 1
 • Ali asghart Pourezzat 2
 • Mohammad Abooyee 3
 • Mahdi Mortazavi 3
1 , Ph.D. student in Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran. Responsible Author
2 Professor in Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran,Tehran, Iran.
3 Associate Professor in Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran,Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the political sphere and public policy-making can be found numerous instances of public policy that, despite inefficiency , resist on termination, continue to survive and in addition to wasting public resources and disrupting bureaucratic structure, may Lead to aggravation of the problem. Given the importance of this issue, unfortunately, so far in the field of policy-making in our country, no coherent studies have been conducted on the phenomenon of public policy resistance. Therefore, due to the existing ambiguity, the purpose of this study is to explain the concept of "policy resistance" and determine its characteristics and features. Due to the richness of policy resistance theories, a qualitative research was used in this research. Also, semi-structured interviews were conducted with 11 experts from government organizations and institutions in the field of policy to collect data. Thematic analysis method was used to analyze the collected data. According to the Thematic Network, it was found that the resistance of public policies has 3 Global Themes , 11 organizing themes and 41 basic themes. Finally, using case study strategy to test the Thematic Network with objective facts. this network was adapted to the health system reform plan (as one of the policies resistant to termination).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Policy
 • Policy Termination
 • Policy Resistance
 • health system reform plan
 • الف. منابع فارسی

  • اسکندری، نرگس؛ رئیسی، مرضیه؛ عباسی، محمد (1398)، چالش‌های مدیریتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهر قم : یک مطالعه کیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 (2)، صص 89-78.
  • ایزدبخش، حمید (1395)، طرح تحول سلامت از منظر بازیگران، گاهنامه حکمتانه اقتصاد، 1 (4).
  • بختیاری، مرتضی و شمسی، مراد (1399)، شناسایی موانع اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دولتی و رتبه‌بندی آنان به روش AHP ، تصویر سلامت، 11 (3)، صص 263-250.
  • پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (1395)، طرح تحول سلامت مهم‌ترین برنامه اجتماعی دولت پس از انقلاب است، برگرفته از https://dolat.ir/detail/286514.
  • پیکان‌پور، محمد؛ اسماعیلی، سجاد؛ یوسفی، نازیلا؛ آریایی نژاد، احمد؛ راسخ، حمیدرضا (1397)، مروری بر دستاوردها و چالش‌های طرح تحول نظام سلامت ایران، پایش، 17 (5)، صص 494-481.
  • جهانگیر، مصطفی؛ خوراکیان، علیرضا؛ مرتضوی، سید سعید؛ الهی، سید احسان (1398)، الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی، پایش، 18 (4)، صص 333-345.
  • چارمز، کتی (1397)، ساختن نظریه مبنایی؛ راهنمای کاربردی برای تحلیل کیفی، ترجمه‌ی مهزیار کاظمی‌موحد و حمیدرضا ایرانی، تهران: نشر رسا.
  • حیدریان، ناهید و وحدت، شقایق (1394)، تاثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستان‌های دولتی منتخب شهر اصفهان، مجله سازمان نظام پزشکی، 33(3)، صص 187-194.
  • خان محمدی،‌ هادی (1397)، بررسی و نقد وضعیت طرح تحول سلامت، مرکز پژوهشی آرا، تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
  • خبرگزاری ایسنا (1396)، مجلس با تقاضای تفحص از طرح تحول نظام سلامت مخالفت کرد، کد خبر 96022012769،برگرفته از https://www.isna.ir/news/96022012769.
  • روانی‌پور، مریم؛ استوار، افشین؛ دارابی، حسین؛ پولادی، شهناز (1398)، چالش‌های اجرای بسته‌های طرح تحول نظام سلامت در بوشهر: یک مطالعه کیفی، طب جنوب، 22 (6)، صص 431-415.
  • روزنامه اعتماد (1399)، روحانی در ستاد اقتصادی دولت و آیین روز پرستار سخنرانی کرد؛ دفاع از بودجه 1400 و طرح تحول سلامت»، شماره 4821.
  • زمانی، سمیرا (1399)، بررسی هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد مصرفی خانوارهای کشور در سال‌های 98-1390، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
  • شجاعی، علی؛ شجری پورموسوی، سید مسعود؛ کیانی، محمدمهدی؛ مرادی، رضا؛ تقی‌زاده، ساناز؛ کلانتری، الناز (1397)، هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه‌ تحول نظام سلامت طی سال‌های 1391 تا 1395، نشریه بیمه سلامت ایران، 1 (1و2)،صص21-13.
  • عابدی، قاسم؛ سلطانی کنتائی، سید امیر؛ مروی، ابوالفضل؛ مزیدی، سعیده؛ عابدینی، احسان؛ عباسی چالشتری، علیرضا (1397)، تحلیلی بر استقرار طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت با رویکرد swot از دیدگاه ذینفعان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 (166)، صص 212-199.
  • مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری (1399)، اصلاح نظام تامین مالی بهداشت و درمان؛ گام به گام به سوی پایدارسازی طرح تحول جامع نظام سلامت، برگرفته از http://www.css.ir/Media/PDF/1399/01/23/637222057032918020.pdf.
  • محمدپور، احمد (1398)، ضد روش؛ زمینه‌های فلسفی و رویه‌های علمی‌در روش‌شناسی کیفی، ویراست دوم، قم : لوگوس.
  • مصدق‌راد، علی محمد؛ میرزایی، نگار؛ افشاری، مهناز؛ دررودی، علیرضا (1398)، تاثیر طرح تحول سلامت بر تعرفه خدمات سلامت : گزارش کوتاه، مجله‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 76 (4)، صص 277-282.

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Adam, C., Bauer, M. W., Knill, C., & Studinger, P. (2007). The Termination of Public Organizations: Theoretical Perspectives to Revitalize a Promising Research Area. Public Organization Review, 7(3), 221–236. https://doi.org/10.1007/s11115-007-0033-4.
  • Anderson, C. W. (1979). The place of principles in policy analysis. American Political Science Review, 73(3), 711–723.
  • Bardach, E. (1976). Policy termination as a political process. Policy Sciences, 7(2), 123–131. https://doi.org/10.1007/BF00143910
  • Bauer, M. W. (2009). The policy termination approach: critique and conceptual perspectives. Lehrstuhl Politik Und Verwaltung Working Paper, Series WP, 1–24.
  • Behn, R. D. (1976). Closing the Massachusetts public training schools. In Policy Sciences (Vol. 7, Issue 2, pp. 151–171). https://doi.org/10.1007/BF00143912
  • Behn, R. D. (1978). How to Terminate a Public Policy: A Dozen Hints for the Would-be Terminator. In Source: Policy Analysis (Vol. 4, Issue 3,pp.393-413.
  • Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology,  Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
  • Brewer, G. D. (1978). Termination: Hard choices-harder questions. Public Administration Review, 38(4), 338–344.
  • Corder, J. K. (2004). Are Federal Programs Immortal? American Politics Research, 32(1), 3–25.
  • Daniels, M. R. (1995). Organizational termination and policy continuation: Closing the Oklahoma public training schools. Policy Sciences, 28(3), 301–315.
  • Daniels, M. R. (1997). Symposium: public policy and organization termination: introduction. International Journal of Public Administration, 20(12), 2043–2066.
  • de Gooyert, V., Rouwette, E., van Kranenburg, H., Freeman, E., & van Breen, H. (2016). Sustainability transition dynamics: Towards overcoming policy resistance. Technological Forecasting and Social Change, 111, 135–145.
  • Deleon, P. (1982). New perspectives on program termination. Journal of Policy Analysis and Management, 2(1), 108–111.
  • DeLeon, P. (1978). Public policy termination: An end and a beginning. Policy Analysis, 4(3), 369–392.
  • DeLeon, P., & BREWER, D. (1983). The foundations of policy analysis. Pacific Grove: Brooks/Cole.
  • Dur, R. A. J. (2001). Why do policy makers stick to inefficient decisions? In Public Choice (Vol. 107, Issues 3–4, pp. 221–234). https://doi.org/10.1023/A:1010305204751
  • Ellis, C. L. (1983). Program termination: A word to the wise. Public Administration Review, 43(4), 352–357. https://doi.org/10.2307/975838
  • Ferry, M., & Bachtler, J. (2013). Reassessing the concept of policy termination: the case of regional policy in England. Policy Studies, 34(3), 255–273. https://doi.org/10.1080/01442872.2013.768389
  • Foster, J. L., & Brewer, G. D. (1976). And the clocks were striking thirteen: the termination of war. Policy Sciences, 7(2), 225–243.
  • Frantz, J. E. (1992). Reviving and revising a termination model. Policy Sciences, 25(2), 175–189. ttp://www.jstor.org/stable/4532253 .
  • Frantz, J. E. (1997). The high cost of policy termination. International Journal of Public Administration, 20(12), 2097–2119.
  • Geva-May, I. (2001). When the motto is “Till death do us part”: The conceptualization and the craft of termination in the public policy cycle. International Journal of Public Administration, 24(3), 263–288. https://doi.org/10.1081/PAD-100000448
  • Geva-May, I. (2004). Riding the wave of opportunity: Termination in public policy. Journal of Public Administration Research and Theory, 14(3), 309–333.
  • Goodlad, R., & Scott, S. (1996). Housing and the Scottish New Towns: a case study of policy termination and quasi-markets. Urban Studies, 33(2), 317–335.
  • Graddy, E. A., & Ye, K. (2008). When Do We “Just Say No”? Policy Termination Decisions in Local Hospital Services. Policy Studies Journal, 36(2), 219–242. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2008.00263.x
  • Greenwood, J. (1997). The succession of policy termination. International Journal of Public Administration, 20(12), 2121–2150. https://doi.org/10.1080/01900699708525289
  • Harris, M. (1997). Policy termination: Uncovering the ideological dimension. International Journal of Public Administration, 20(12), 2151–2175.
  • Harris, M. (2001). Policy termination: The case of term limits in Michigan. International Journal of Public Administration, 24(3), 165–180. https://doi.org/10.1081/PAD-100000451
  • Hogwood, B. W., Gunn, L. A., & Archibald, S. (1984). Policy analysis for the real world (Vol. 69). Oxford University Press Oxford.
  • Kaufman, H. (1976). Are government organizations immortal? Brookings Inst Pr.
  • Kirkpatrick, S. E., Lester, J. P., & Peterson, M. R. (1999). THE POLICY TERMINATION PROCESS. A Conceptual Framework and Application to Revenue Sharing. Review of Policy Research, 16(1), 209–238. https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.1999.tb00847.x
  • Krause, R. M., Yi, H., & Feiock, R. C. (2016). Applying Policy Termination Theory to the Abandonment of Climate Protection Initiatives by U.S. Local Governments. Policy Studies Journal, 44(2), 176–195. https://doi.org/10.1111/psj.12117
  • Lewis, D. E. (2002). The Politics of Agency Termination: Confronting the Myth of Agency Immortality. The Journal of Politics, 64(1), 89–107. https://doi.org/10.1111/1468-2508.00119
  • Lowry, W. R. (2005). State Governments and Dam Removals. In State Politics and Policy Quarterly, Washington University (Vol. 5, Issue 4, pp. 394–419).
  • Maxwell, J. A. (2004). Qualitative research design: An interactive approach. Sage publications.
  • Moen, E. R., & Riis, C. (2010). Policy Reversal. American Economic Review, 100(3), 1261–1268. https://doi.org/10.1257/aer.100.3.1261
  • Nuopponen, A. (2010). Methods of concept analysis-a comparative study. LSP Journal-Language for Special Purposes, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition, 1(1).
  • Prabhat, S. (2011). Difference Between Policy and Politics. Difference Between Similar Terms and Objects, http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-policy-and-politics/.
  • Ragusa, J. M. (2010). The Lifecycle of Public Policy: An Event History Analysis of Repeals to Landmark Legislative Enactments, 1951-2006. In American Politics Research (Vol. 38, Issue 6, pp. 1015–1051). https://doi.org/10.1177/1532673X10374170
  • Sato, H. (2002). Abolition of leprosy isolation policy in Japan: Policy termination through leadership. In Policy Studies Journal (Vol. 30, Issue 1, pp. 29–46). https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2002.tb02126.x
  • Schon, D. A. (1971). Beyond the stable state: Public and private learning in a changing society.
  • Skuce, D., & Meyer, I. (1990). Concept analysis and terminology: a knowledge-based approach to documentation. COLING 1990 Volume 1: Papers Presented to the 13th International Conference on Computational Linguistics.
  • Stutsman, J. T. (1987). Policy termination: Success or failure, a case study of science and engineering education at the National Science Foundation. In PhDT. SOUTHERN CALIFORNIA.
  • Volden, C. (2016). Failures: Diffusion, Learning, and Policy Abandonment. State Politics and Policy Quarterly, 16(1), 44–77. https://doi.org/10.1177/1532440015588910
  • Walker, L. O., & Avant, K. C. (2005). Strategies for theory construction in nursing (Vol. 4). Pearson/Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
  • Ye, K. (2007). Policy termination: A conceptual framework and application to the local public hospital context. University of Southern California.
  • Zhang, L. (2009). Study on obstacles to policy termination. J. Pol. & L., 2, 98.