طراحی و تدوین ارکان جهت‌ساز مقابله با نفوذ علمی دشمن در دانشگاه‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 دانش آموخته رشته مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی؛ نویسنده مسئول

چکیده

نفوذ علمی از اشکال و مؤلفه‌های جنگ نرم است که با ایجاد اختلال بر روی اذهان و اهداف نخبگان، مانع از توسعه علمی می‌شود. از همین‌رو، برای مقابله با آن باید راهبردهای مناسب اتخاذ شود. ‎ارکان جهت‌ساز یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تدوین راهبرد هستند. بنابراین، هدف این پژوهش، تدوین ارکان جهت‌ساز برای مقابله با نفوذ علمی دشمن در دانشگاه‌ها است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش، به‌صورت کیفی انجام شده است. ‎در گام نخست، عناصر و ابعاد ارکان جهت‌ساز مقابله با نفوذ علمی با روش کتابخانه‌ای و بررسی متون شناسایی شدند و رسالت، ارزش‌ها، چشم‌انداز، اصول و اهداف راهبردی مورد واکاوی قرار گرفت. سپس با 12 نفر از خبرگان صاحب‌نظر در حوزه نفوذ علمی که به‌روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق صورت پذیرفت. در گام بعدی با استفاده از روش اجماع خبرگی، بیانیه های جدید ماموریت، چشم انداز و اهداف دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای مقابله با نفوذ علمی تدوین شد.
‎‎دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌توانند پس از تحلیل موقعیت‌ محلی و منطقه‌ای، راهبردهای مقابله با نفوذ علمی را طراحی کنند و بر اساس این ارکان جهت‌ساز، با پیروی از اندیشه‌های ارزشمند رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و تقویت نیروی انقلابی، اجازه ندهند دشمنان به اهداف خود برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the guiding pillars for tackling with enemy's scientific influence in the universities of Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdinejad Nouri 1
  • Mehran Keshtkar Haranki 2
  • Ali Erfanifar 3
1 professor of Malek ashtar University
2 Assistant professor of Supreme National Defense University
3 Graduated Ph.D. in Strategic Management Supreme National Defense University and Responsible Author
چکیده [English]

Scientific influence is one of the forms and components of soft war, which hinders scientific development by disrupting the thoughts and goals of elites. Therefore, appropriate strategies should be adopted to deal with it. The guiding pillars are one of the main determinants to formulate the strategy. Therefore, the purpose of this research is to design the guiding pillars to tackle with the scientific influence of the enemy in the universities. This is an applied study in terms of purpose and qualitative in terms of method.
In the first step, the elements and dimensions of the guiding elements of dealing with scientific influence were identified by the library method and literature review, and the mission, values, vision, principles and strategic goals were analyzed. Then, in-depth interviews were conducted with 12 scientific influence experts who were selected with purposive sampling method. In next step, new statements of mission, vision and goals of universities were developed to tackle with scientific influence using with the expert consensus method. Universities and higher education centers can design strategies to combat scientific influence after local and regional situation analysis and based on these guiding pillars to not allow enemies to reach their goals by following the valuable thoughts of the Supreme Leader of the Revolution Imam Khamenei and strengthening the revolutionary insight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific influence
  • dealing with scientific influence
  • guiding pillars