دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1401 
طراحی و تدوین ارکان جهت‌ساز مقابله با نفوذ علمی دشمن در دانشگاه‌های کشور

صفحه 193-226

محمد مهدی نژاد نوری؛ مهران کشتکار هرانکی؛ علی عرفانی فر


بررسی اثربخشی نوآوری بر کارآفرینی راهبردی (مورد مطالعه: سازمان نقشه‌برداری کشور)

صفحه 255-284

ابراهیم محمودزاده؛ مهدی یکتائی؛ محمد علی رحیمی پور؛ علی شایسته معین


تاثیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در کاهش بی‌تفاوتی شغلی کارکنان پلیس

صفحه 285-306

منصور شریفی؛ اصغر وثوقی اصل؛ سید مصطفی حسینی؛ فرزاد کبیری