دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1401 

مقاله پژوهشی

طراحی الگوی بومی‌مدیریت دانش در ‌‌‌‌سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 7-32

رحمان کشاورز افشار؛ علی حسین کشاورزی؛ شهلا سهرابی


آسیب های شهری در ایران و عوامل اصلی بروز آنها

صفحه 223-246

مهدی ناظمی اردکانی؛ سید محمدعلی موسوی


شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد حکومت‌داری از منظر امام‌خمینی (ره)

صفحه 279-296

عنایت اله ملکی تبار؛ مسعود موحدی؛ مهدی غضنفری؛ محسن مرادیان