اهداف و سیاست‌های کلان اداره امور نمازجمعه در تحلیل گفتمان امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، نویسنده مسئول

2 نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

3 استادیار در نمایندگی ولی فقیه در سپاه

چکیده

نمازجمعه یکى از پایه‏هاى اساسى حفظ نظام سیاسی و از جمله اعمال عبادی است که ماهیت اجتماعی - سیاسی نظام اسلامی را بیشتر از هر عبادت دیگر متبلور می‌کند. اهداف این عبادت اجتماعی و سیاست‌های اداره امور آن درگفتمان امامین انقلاب جایگاه ویژه‌ای دارد. در این مقاله که از نوع کاربردی – توسعه‌ای با هدف تبیین اهداف و سیاست‌های کلان نمازجمعه در گفتمان ولایت فقیه است، به‌منظور بهره‌گیری از متون اسلامی و آراء و اندیشه ولایت فقیه در نظریه‌پردازی از رهیافت داده‌بنیاد استفاده شد، تمرکز تحلیل داده­ها بر گفتمان امامین انقلاب مبتنی بر فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه­ای (مدظله‌العالی) و با استناد به فرمایشات ایشان و بررسی اسناد بالادستی، داده­ها جمع­آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا کیفی و روش داده بنیاد (گراند تئوری) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
از نتایج این تحقیق در خصوص اهداف نمازجمعه می‌توان به حفظ و تعمیق ایمان مردم، وحدت و انسجام بخشی، تحکیم نظام اسلامی و هدایت افکار عمومی اشاره کرد. همچنین دشمن‌شناسی، تعظیم شعائر الهی و حاکمیت بخشی به ارزش‌ها از سیاست‌های کلان در اداره امور نمازجمعه از دیگر نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Objectives and macro policies of the Friday prayer administration in analyzing the discourse of Velayat-e-Faqih

نویسندگان [English]

 • Mahdi Ebrahimi 1
 • Seyed Reza Taghavi 2
 • Mohammad Hussain Montazeri 3
1 Assistant professor of Imam Hossein Pasdar Officer and Training University, Responsible Author
2 Representative of the Supreme Leader in the Ministry of Jihad Agriculture
3 Representation of the Supreme Leader in the IRGC
چکیده [English]

Friday prayer is one of the basic foundations of maintaining the political system and one of the acts of worship that crystallizes the socio-political nature of the Islamic system more than any other form of worship. In order to use Islamic texts and the views of Velayat-e-Faqih in theorizing, the data approach of the Foundation was used, focusing on data analysis on the discourse of Velayat-e-Faqih based on the orders of Imam Khomeini (may God have mercy on him) and Imam Khamenei (as) and Based on his orders and review of upstream documents, data were collected and analyzed using qualitative content analysis method and data theory method (Grand Theory).
The results of this research on the purposes of Friday prayers include maintaining and deepening the faith of the people, unity and cohesion, strengthening the Islamic system and guiding public opinion. Enmity, bowing to divine rites and governing values are some of the major policies in managing Friday prayers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Friday prayers
 • goals
 • discourse of Velayat-e-Faqih
 • policies
 • . منابع فارسی

  • قرآن مجید، ترجمۀ مکارم شیرازی (1376)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • امام خمینی، سید روح الله ‌(1374)، رهنمودها، تهران: شورای سیاستگزاری ائمۀ جمعه.
  • ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی، سید روح الله ‌(1386)، ت‍ح‍ری‍رال‍وس‍ی‍ل‍ه، تهران: موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی.
  • ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی، سید روح الله ‌(1361)، صحیفۀ نور، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
  • امام خامنه­ای، سید علی (1396)، حدیث ولایت ( لوح فشرده) تهران: موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
  • ابن بابویه، محمد بن علی (1363)، من لایحضره الفقیه، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  • ابن هشام، محمدعبدالملک (1364)، السیره النبویه، ترجمه رسولی محلاتی. تهران: اسلامیه.
  • استونر، جیمز و فریمن، ادوارد (1375)، مدیریت، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، جلد دوم.
  • استونر، جیمز، فری­من، ادوارد (1375)، مدیریت، ترجمه علی پارسیان، سیدمحمد اعرابی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  • اشتریان، کیومرث (1381)، روش سیاست‌گذاری فرهنگی، تهران: نشر شهر کتاب.
  • آهنگران، محمداسماعیل (1382)، اصول و مبانی برنامه­ریزی راهبردی، تهران: موسسه فرهنگی زهد.
  • بلاغی، سیدعبدالحجت (1386ق)، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، قم: انتشارات حکمت.
  • پالوچ، مجتبی(1391)، طراحی الگوی مناسب برای تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رساله‌ دکتری، به راهنمایی دکتر علی مبینی‌دهکردی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • تقوی، سیدرضا (1386)، نگرشی بر مدیریت اسلامی، تهران: نخیل.
  • ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمدبن ابراهیم (1422ق)، الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  • جعفریان، رسول (1372)، نماز جمعه، زمینه‌های تاریخی و آگاهی‌ها، تهران: شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور.
  • حائری شیرازی، سیدکاظم (1383)، نمازجمعه در حکومت اسلامی، فصلنامه علمى - پژوهشى حکومت اسلامى، شماره 32.
  • حرعاملی، محمدبن حسن (1409ق)، وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، قم: آل البیت.
  • حسن‌بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، چاپ اول. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
  • حسینی دشتی، سیدمصطفی (1379)، معارف و معاریف، تهران: موسسه فرهنگی آرایه.
  • شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه (1374)، با رهبر در سنگر جمعه، تهران: شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعه.
  • عبدالله جاسبی و محمد اسماعیل انصاری (تابستان1376)، نماز جمعه و نقش آن در ادارۀ جامعۀ اسلامی، نشریه علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 8 .
  • علی احمدی، علیرضا (1386)، نگرشی جامع بر مدیریت راهبردی، تهران: تولید دانش.
  • علی­بابایی، غلامرضا (1382)، فرهنگ سیاسی، تهران: نشر آشتیان.
  • فرهی، علی؛ زین الدینی، مجید؛ سنجقی، محمدابراهیم (تابستان1395)، الگوی کارآمدی در قوه قضائیه بر أساس رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 2.
  • کلینی محمدبن یعقوب (1369)، اصول کافی، تهران: انتشارات اسلامیه.
  • مدرسی، منصور (1389)، فرهنگ توصیفی واژگان مدیریت، تهران: پیشبرد.
  • معین، محمد (1382)، فرهنگ فارسی یک جلدی، تهران: دیدگاه.
  • نوری، حسین بن محمدتقی (1365)، مستدرک­الوسائل و مستنبط­المسائل، قم: موسسه آل­البیت (ع).
  • سایت دبیرخانه مجمع تشخیص نظام، مفهوم سیاست‌های کلی، قابل دسترسی در: http://maslahat.ir/DocLib
  • سایت دانشگاه عالی دفاع ملی، عناوین راهبردی. قابل دسترسی در http://sndu.ac.ir/content