مختصات تحول‌گرایی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی(ع).

3 استادیار گروه مدیریت علوم نظامی دانشکده افسری امام علی(ع)

چکیده

بدون شک در 40 سال گذشته، منشاء تمامی پیشرفت­ها و دستاوردهای حیرت­انگیز در کشور از  ناحیه تحول‌گرایی بوده است. در این تحقیق از طریق تحلیل محتوای کلیه بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با استفاده از  نرم­افزار حدیث ولایت از سال 68 تا 99 مختصات تحول‌گرایی احصاء شد. بر اساس یافته­ها، کلمه تحول 959 بار در بیانات تکرار شده و در 29 عرصه مطرح شده است. این 29 عرصه در 6 محور اصلی مشتمل بر تحولِ علمی- فناورانه، دینی-فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی، دولت- ملت، انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح طبقه­بندی شد. در ادامه تحقیق به‌دلیل ماهیت فرایندی تحول‌گرایی در اندیشه معظم­له، با  استفاده از راهبرد داده‌بنیاد و با کدگذاری باز و محوری کلیه بیانات، در 94 مفهوم، 31 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی طبقه­بندی شد. بنابراین، مختصات تحول‌گرایی مشتمل بر ماهیت تحول‌گرایی (بنیادی، تدریجی، زمانی)، عوامل ایجادکننده تحول (رهبری تحول، امدادهای غیبی، معلمان، جوانان، اکتفا نکردن به داشته­ها، تلاش و همت)، شرایط محیطی کلانِ تحول (مردم و نخبگان)، شرایط مداخله­گر (مدیریت و برنامه­ریزی تحول)، حوزه­های تحول (معنویت، فرهنگ، علم، اقتصاد، حوزه علمیه، نظام اداری، آموزش و پرورش)، حیطه­های تحول (فردی، سازمانی، ملی، جهانی) و دستاوردهای تحول (پیشرفت، بازدارندگی، حفظ جهت­گیری انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ملی) احصاء شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics of transformationism in the Sphere of Thought of the Grand Ayatollah Imam Khamenei

نویسندگان [English]

 • Naser Pour Sadegh 1
 • Asghar mohammadi Fateh 2
 • Behnam Abdi 3
1 . Professor in Supreme National Defense University and Responsible Author
2 . Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University.
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Military Sciences, Imam Ali Officer University
چکیده [English]

Undoubtedly, in the last 40 years, the source of all the amazing progress and achievements in country has been in terms of transformation. In this study, by analyzing the content of all the statements of the Supreme Leader through the software of Hadith Velayat from 1980 to 2020, the characteristics of transformationism were calculated. The word transformation has been repeated 959 times in statements and has been mentioned in 29 areas. Finally, these 29 areas were classified into 6 main axes, including scientific-technological, religious-cultural, economic-social, government-nation, Islamic Revolution and armed forces. Using the grounded theory and by open and axial coding of all statements, it was classified into 94 concepts, 31 sub-categories and 7 main categories. Thus, the characteristics of transformationalism include the nature of transformationalism (fundamental, gradual, Time based), the factors that create transformation (transformational leadership, Divine help, teachers, youth, Not content with the status quo ,effort), environmental conditions of Transformation (people and elites), interventionist conditions (change management and planning), areas of change (spirituality, culture, science, economics, seminary, administrative system, education), areas of change (individual , Organizational, national, global) and the achievements of transformation (progress, Defensive Deterrence, maintaining the orientation of the Revolution, independence and national dignity) were counted..
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformation
 • Leadership
 • Transformational Characteristics
 • Supreme Leader
 • Areas of Transformation
 • الف. منابع فارسی

  • بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1399- نرم افزار حدیث ولایت.
  • اسکندری، مجتبی و ایوب سلیمانی (1394)، تحول در نیروهای مسلح ج.ا. ایران از منظر فرماندهی معظم کل قوا. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شماره 52، زمستان 1394.
  • اسکندری، مجتبی و محمد ازگلی (1396)، الگوی پیاده سازی تحول در سازمان های نظامی. فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 58، تابستان 1396.
  • بهشتی، سعید (1393)، مختصات فلسفی حرکت جوهری انسان در حکمت متعالیه و کاربردهای آن در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال دهم، ش31، بهار 93، ص  81-107.
  • توحیدی، ارسطو؛ میرین بابازادگان، سید مهدی (1399)، ارکان جهت‌ساز نظام اداری کشور در گفتمان ولایت‌فقیه، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، ش 13، بهار99،ص -7-13.
  • جمشیدیها، غلامرضا؛ رضوانی، روح­الله (1392)، علل و عوامل دگرگونی تاریخی-اجتماعی از منظر قرآن، تاریخ اسلام. ش 4 ، س 14، ص 7-30.
  • دانایی فرد، حسن؛ باقری­کنی، مصباح­الهدی؛ خانی، علی (1394)، فهم اولویت‌های راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه­ای، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 23، ش 1، بهار94: 135- 105
  • کریمی قهرودی، محمدرضا؛ فشارکی، مهدی؛ طباییان، سید کمال؛ حسنوی، رضا (1392)، الگوی تحول ودجا از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در راستای تحقق پشتیبانی برخط نیروهای مسلح، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال یازدهم، شماره 43.
  • فضائلی، مهدی (1399)، تحول­خواهی با همراهی رهبر انقلاب. موجود در اir
  • فقیهی، ابوالحسن و محسن علیزاده (1384)، روایی در تحقیق کیفی، فرهنگ مدیریت، ش 9: 5-20.
  • قاسمیان، علی (1394)، تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر تحولات سیاسی نظام بین­الملل، مطالعات سیاسی، ش 30: ص181-203.
  • قربانی­زاده، وجه­الله؛ شریف­زاده، فتاح؛ سیدنقوی، میر علی؛ بیگلری، محسن(1398)، طراحی مدل رهبری تحول­آفرین در دانشگاه فنی وحرفه­ای، پژوهش­های مدیریت در ایران. دوره 23، ش 2، تابستان 98،ص  127-147.
  • قلی­پور، حسین و چیت­سازیان، علیرضا (1396)، ابعاد و مولفه­های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی، راهبرد فرهنگ؛ ش 37؛ بهار 97 :97-124.
  • محسنی زنوزی، سید جمال الدین (1393)، نقش دولت در تحول اداری کشور، مجله اقتصادی، ش 6: 41-54.
  • ملاکریمی، راضیه (1395)، مدیریت دولتی نوین و تحول اداری، موجود در com. 
  • مهری، کریم (1396)، الگوی نظری تحول معنوی براساس بیانات مقام معظم رهبری، نشریه تربیت اسلامی، ش24: 7-29.
  • نژاد­نوری، محمد مهدی؛ برزگر، پیام؛ فاتح­راد، مهدی؛ زاهدی، محمد مهدی (1399)، تدوین چارچوب معماری علم، فناوری و نوآوری برای مرجعیت علمی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، ش13، بهار99، ص71-110

   

  ب. منابع انگلیسی

  • Almutairi, D. (2013). The Relationship between Leadership Styles and Organizational Commitment: World Review of Business Research, l (3):41-51
  • Chia, R.C.H. (2002).The production of management knowledge: philosophical underpinnings of research design. Political Science. DOI:4135/9781848605305.n1:1-19.
  • (2018). The 2018 Capital Human Global dam/content/.www2. deloitte.Com.
  • Ericsson, D. (2020). Reflections on constructing time in organizational change processes: a managerial interest. Journal of Organizational Change. DOI 10.1108/JOCM-05-2019-0126:2
  • Gözükara, İ. & Şimşek, O. F. (2015). Linking transformational leadership to work engagement and the mediator effect of job autonomy. Procedia-Social and Behavioral Sciences.195: 963-971
  • Hernes, T., Hendrup, E. and Schoaffner, B. (2015). Sensing the momentum: a view of change in a multinational corporation, Journal of Change Management, Vol. 15 No. 2: 117-141.
  • Holton, J.A. (2020). Social movements thinking for managing change in large scale Journal of Organizational Change Management. DOI 10.1108/JOCM-05-2019-0152:1-18
  • Neshkova, Milena I., & Tatiana Kostadinova .( 2012). The Effectiveness of administrative Reform in New Democracies. Public Administration Review 72, Iss. 3, pp. 324–333.
  • Saleem, H. (2015). The impact of leadership styles on job satisfaction and mediating role of perceived organizational politics. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 172(2015), 563-569
  • Wajdi, M.B.N. (2017).THE DIFFERENCES BETWEEN MANAGEMENT AND LEADERSHIP. SINERGI, Volume 7, Nomor 2 MARET 2017.pp 75-84
  • Waggoner ,D.P. (2020). The use of political skill in organizational change. Journal of Organizational Change Management, , DOI 10.1108/JOCM-12-2018-0357:2-11
  • Witesman, E. M., & Wise, C. R. (2012). The reformer's spirit: How public administrators fuel training in the skills of good governance. Public Administration Review, 72(5), 710-720: 1-11