الگوی توسعه آمادگی دفاعی کارکنان نیروهای مسلح

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 5-33

روزبه کمالی؛ مهدی خیراندیش


پیشگیری از جرم از منظر ولایت فقیه

دوره 1، شماره 3، آذر 1396، صفحه 7-28

محمد باقر ذوالقدر؛ عباس علوی‌نژاد


الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری

دوره 1، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 7-35

فرهاد رهبر؛ اله‌مراد سیف؛ نبی‌اله دهقان؛ محمد فرج‌الله‌زاده؛ یحیی آل‌اسحاق


تحلیل گفتمان امام و رهبری در حوزه تبدیل دستاوردهای علم و فناوری به ثروت

دوره 2، شماره 5، خرداد 1397، صفحه 7-37

محمدرضا مرادی؛ سپهر قاضی‌نوری؛ محمدرضا حسینی؛ فرزاد طرهانی


جهاد فرهنگی در اندیشه حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی)

دوره 2، شماره 7، آذر 1397، صفحه 7-41

محمدحسن صنیعی؛ محمدعلی زرگرزاده


احصا شاخص ها و مولفه های ارزیابی وضعیت موجود مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 8، دی 1397، صفحه 7-28

احمد سلمانی؛ احسان‌الله حجتی؛ محمدرضا رضایی


مقاله پژوهشی:بررسی رابطه ساختار سازمانی با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا

دوره 3، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 7-34

سیدعزت‌اله فاطمی‌نسب؛ میثم لطیفی


مقاله پژوهشی:طراحی الگوی بازدارندگی نظامی از منظر آموزه‌های دینی

دوره 3، شماره 11، آذر 1398، صفحه 7-34

مهدی علی نژاد؛ محسن گودرزی؛ سعید شجاعی


ارائه مدل اندازه‌گیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی)

دوره 5، شماره 18، شهریور 1400، صفحه 7-40

بهزاد قاسمی؛ مسعود حسین زاده؛ ابراهیم محمدی پیرلر؛ فاطمه شمشیری


الگوی راهبردی توسعه قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک در صنعت هوافضای وزارت دفاع

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 7-40

غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی؛ مجید کریمی فرد


بررسی جایگاه قانون و قانون‌گرایی

دوره 1، شماره 3، آذر 1396، صفحه 29-47

محمدحسین صنیعی؛ سیدمهدی اکرمی


مقاله پژوهشی:مطالعه الگوی راهبردی نظام تبلیغ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1398، صفحه 35-66

محمدرضا مخبردزفولی؛ سیدمحمدصادق مرکبی؛ غلامحسین رضایت


ارائه الگوی عوامل موثر بر پیاده‌سازی اثربخش نظام جانشین‌پروری در شرکت ارتباطات سیار ایران

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 41-66

مهتاب دادرسان؛ علیرضا رزقی رستمی؛ مسعود حقیقی


برآورد مدل رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منتخب منطقه غرب‌آسیا با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، آذر 1397، صفحه 43-79

مسعود باغستانی میبدی؛ ابوالفضل عباسی دره‌بیدی؛ حمیدرضا بوجار


الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-69

عادل آذر؛ سیامک ره‌پیک؛ رضا طلایی‌نیک