جهاد فرهنگی در اندیشه حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

با توجه به هدف «بررسی جهاد فرهنگی در اندیشه حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی)»، محققین در پی آن هستند که بیانات حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) را در زمینه جهاد فرهنگی دنبال نماید. بدین‌منظور بیانات و مکاتبات معظم‌له مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی - توسعه­ای می‌باشد که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی در سوابق موجود و مطالعات کتابخانه‏ای انجام شده ­است که پس از تحلیل محتوای کیفی از فیش­ها و گزاره­های انتخابی (30 مورد)، تعداد 6 مولفه و 59 شاخص استخراج و احصاء گردید. در نهایت مولفه­ها و شاخص­های احصا شده به تایید پنج نفر از جامعه خبرگی رسید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان بیان نمود که اهداف جهاد فرهنگی اعتلای کلمهِ اسلام و ترویج مکتبِ اهل بیت‌(علیهم‏السّلام)، حکمیّتِ فرهنگ اسلامی، تعظیم دستاوردهای انقلاب و تقویت اندیشه‏های بارور، راهگشا و هدایت‏گر قرآن و سنت است که تحقق این امر علاوه‌بر برخورداری از روحیه جهادی، ایثار، فداکاری، شجاعت، ایمان، معرفت و باورهای دینی، جز با اتحاد، وحدت و هماهنگی، تربیت دینی و معرفتی مردم و ترویج نوآوری و علم و تحصیل میسر نیست.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت: www.khamenei.ir

- ابراهیمی، ابراهیم (1385). بایسته­های مهندسی فرهنگی، جلد اول، تهران: مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی.

- الماسی، محسن (1386). آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دومین همایش ملی فرهنگ جهادی.

- ارحامی، موسی (1396). مدیریت جهادی براساس اندیشه­های مدیریتی فرماندهی معظم کل قوا (مد‌ظله­العالی) در کارایی ماموریت­های محوله ساحفاجا، تهران: دافوس ناجا.

- اصفهانی، راغب (1363). مفردات الفاظ قرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات المکتبه المرتضویه.

- رشیدزاده، فتح‌الله (1393). فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، تهران: نشر فارابی.

- شمشیری، مهدی (1395). جایگاه مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: نهاجا.

- شمشیری، مهدی؛ دانش‌تبار، بهمن (1396). جایگاه مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی نظامی، تهران: نهاجا.

- صفایی‌حائری، رضا (1379). شاخص­ها و نشانه­های وجدان­کاری معیاری برای ارزیابی مدیر جهادی، تهران: نشر کوثر.

- قریشی، علی‌اکبر (1386). قاموس قرآن، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی تبیان.

- لوتمان، یوری؛ باریس، اوسپنسکی (1390). در باب مکانیسم نشانه­ای فرهنگ، ترجمه فرزان سجودی، تهران: انتشارات علم.

- مکارم شیرازی، ناصر (1372). تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.

- موحدی، خسرو (1386). مدیریت جهادی تجربه­ای موفق در جمهوری اسلامی ایران، تهران: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.

- محمودزاده، علی(1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دفتر نماینده ولی فقیه.

- محمدیان، یدالله و همکاران (1393). «طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلابی اسلامی»، دو فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره 2.

- نوربخش، حامد (1396). نقش ابعاد مدیریت جهادی بر عملکرد کارکنان (با اتکاء بر اندیشه­های مقام معظم رهبری) تهران: انتشارات دانشگاه آزاد.

- نجفی، محمد حسن (1365). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 2، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.

- مطهری، مرتضی (1368). آشنایى با علوم اسلامى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.

ب) منابع انگلیسی

Lusid,D,ed.(1997). Soviet Semiotics: An Anthologhy.Balitmore: Johns Hopkins University Press.