جهاد فرهنگی در اندیشه حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و نویسنده مسئول

چکیده

با توجه به هدف «بررسی جهاد فرهنگی در اندیشه حضرت امام خامنه­ای (مدظله‌العالی)»، محققین در پی آن هستند که بیانات حضرت امام خامنه‌ای‌(مدظله‌العالی) را در زمینه جهاد فرهنگی دنبال نماید. بدین‌منظور بیانات و مکاتبات معظم‌له مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پژوهش حاضر، کاربردی - توسعه­ای می‌باشد که با استفاده از روش کیفی و گردآوری اطلاعات با بررسی در سوابق موجود و مطالعات کتابخانه‏ای انجام شده ­است که پس از تحلیل محتوای کیفی از فیش­ها و گزاره­های انتخابی (30 مورد)، تعداد 6 مولفه و 59 شاخص استخراج و احصاء گردید. در نهایت مولفه­ها و شاخص­های احصا شده به تایید پنج نفر از جامعه خبرگی رسید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان بیان نمود که اهداف جهاد فرهنگی اعتلای کلمهِ اسلام و ترویج مکتبِ اهل بیت‌(علیهم‏السّلام)، حکمیّتِ فرهنگ اسلامی، تعظیم دستاوردهای انقلاب و تقویت اندیشه‏های بارور، راهگشا و هدایت‏گر قرآن و سنت است که تحقق این امر علاوه‌بر برخورداری از روحیه جهادی، ایثار، فداکاری، شجاعت، ایمان، معرفت و باورهای دینی، جز با اتحاد، وحدت و هماهنگی، تربیت دینی و معرفتی مردم و ترویج نوآوری و علم و تحصیل میسر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Jihad in the Thoughts of leader Khamenei

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Sanei 1
  • Mohammad Ali Zargarzadeh 2
1 Suprerme national Defense University
2 Student of Suprerme national Defense University
چکیده [English]

The resear cher Tries to Clarify and reword the statements of the supreme leader in the field of cultural Jihad. To do This his statements and correspondences in his official website[1] and some Jihadi books and other sources are precisely gathered Through field study. In context analyzing by chosen choices and contents of the sources, five elements including : The necessities of cultural Jihad 2-cultural objectives 3-enemys’ soft war; soft war methods 5- The approaches of confronting soft war were derived. That is 58 indexes.    The researcher focuses on the words jihad, culture, cultural Jihad; in order to gain a better justification on this important matter. As it is considered to analyze the content ,related choices are just chosen and other unrelated statements are extracted.   The findings show that if it is supposed to follow any kinds of Cultural Jihad is the most important and most significant type of jihad in the current situation. Considering 5 indicators, First , Jihad culture must be embodied in the minds, Spirit and minds of the society, then any jihad, including Jihad cultural, intellectual, military, economic, scientific, etc. should be implemented and executed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • jihad
  • culture
  • Cultural Jihad
الف) منابع فارسی
- بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل دسترسی در سایت: www.khamenei.ir
- ابراهیمی، ابراهیم (1385). بایسته­های مهندسی فرهنگی، جلد اول، تهران: مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی.
- الماسی، محسن (1386). آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دومین همایش ملی فرهنگ جهادی.
- ارحامی، موسی (1396). مدیریت جهادی براساس اندیشه­های مدیریتی فرماندهی معظم کل قوا (مد‌ظله­العالی) در کارایی ماموریت­های محوله ساحفاجا، تهران: دافوس ناجا.
- اصفهانی، راغب (1363). مفردات الفاظ قرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات المکتبه المرتضویه.
- رشیدزاده، فتح‌الله (1393). فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، تهران: نشر فارابی.
- شمشیری، مهدی (1395). جایگاه مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: نهاجا.
- شمشیری، مهدی؛ دانش‌تبار، بهمن (1396). جایگاه مدیریت جهادی در الگوی مطلوب فرماندهی نظامی، تهران: نهاجا.
- صفایی‌حائری، رضا (1379). شاخص­ها و نشانه­های وجدان­کاری معیاری برای ارزیابی مدیر جهادی، تهران: نشر کوثر.
- قریشی، علی‌اکبر (1386). قاموس قرآن، جلد دوم، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی تبیان.
- لوتمان، یوری؛ باریس، اوسپنسکی (1390). در باب مکانیسم نشانه­ای فرهنگ، ترجمه فرزان سجودی، تهران: انتشارات علم.
- مکارم شیرازی، ناصر (1372). تفسیر نمونه، جلد چهاردهم، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
- موحدی، خسرو (1386). مدیریت جهادی تجربه­ای موفق در جمهوری اسلامی ایران، تهران: اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی.
- محمودزاده، علی(1388). واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران: دفتر نماینده ولی فقیه.
- محمدیان، یدالله و همکاران (1393). «طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلابی اسلامی»، دو فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره 2.
- نوربخش، حامد (1396). نقش ابعاد مدیریت جهادی بر عملکرد کارکنان (با اتکاء بر اندیشه­های مقام معظم رهبری) تهران: انتشارات دانشگاه آزاد.
- نجفی، محمد حسن (1365). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 2، تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
- مطهری، مرتضی (1368). آشنایى با علوم اسلامى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین.
ب) منابع انگلیسی
Lusid,D,ed.(1997). Soviet Semiotics: An Anthologhy.Balitmore: Johns Hopkins University Press.