دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1397 

مقاله پژوهشی

جهاد فرهنگی در اندیشه حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی)

صفحه 7-41

محمدحسن صنیعی؛ محمدعلی زرگرزاده


ارتباط نوآوری و بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

صفحه 201-218

علی‌محمد علی‌محمدی؛ مجید عبدی؛ ناصر رضایی؛ مهدی ادیبیان