هوشمندسازی زنجیره تأمین صنعت نظامی در راستای اقتصاد و دفاع دانش‌بنیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم و فنون فارابی و نویسنده مسئول

2 کارشناس‌ارشد فرماندهی و کنترل

چکیده

امروزه سامانه‌های شناسایی با استفاده از فناوری رادیو شناسه (RFID) به جهت داشتن مزایایی از جمله بی‌سیم بودن، استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و جایگزینی آن‌ها با سیستم­های سنتی و تأمین کردن کد شناسایی واحد و قابلیت ردیابی اشیاء از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و به سرعت در حال رشد می­باشند. تأثیر گذاری فناوری اطلاعات و استفاده از اینترنت و شبکه­های ارتباطی الکترونیکی بر زنجیره تأمین نظامی از یک طرف و استفاده مفید از سامانه­های شناسایی خودکار در فرآیندهای زنجیرة تأمین از طرفی دیگر، افزایش کارایی و بهره­وری را در مدیریت زنجیره تأمین نظامی به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد یک زنجیره تأمین هوشمند صنعت نظامی بر پایه دفاع و اقتصاد دانش‌بنیان به رشته تحریر درآمده است و براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی می­باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، عوامل هزینه، تکنولوژی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، استاندارد، مشخصات بین‌المللی و امنیت بر هوشمندسازی زنجیره تأمین صنعت نظامی تأثیرگذار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


الف) منابع فارسی

- اصغرپور، محمدجواد (1387). تصمیم‌گیری­های چند معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- اوماسکاران، اومان (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

- بهزاد شاه‌محمدی، غلامرضا (1390). بررسی نقش رادیوشناسه در بهبود مدیریت زنجیره تأمین ناجا، تهران: انتشارات ناجا.

- صراف‌جوشقانی، محمد (1390). الگوها و تحولات در مدیریت زنجیره تامین نظامی (MSCM). تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام).

- صراف جوشقانی، محمد (1391). بهینه‌کاوی در مدیریت زنجیره تامین نظامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام).

- مدیری، ناصر (1388). مهندسی فناوری رادیوشناسه، تهران: انتشارات مهرگان قلم.

ب) منابع انگلیسی

- Richard, Wilding; Tiago, Delgardo.(2004). RFID Demystified: Part 1 The Technology, Benefits and Barriers to Implementation.

 

- James T. Lin، Jiang-Liang Hou، Wei-Ching Chen. Chih-Hao Huang (2005). AN RFID APPLICATION MODEL FOR THE PUBLICATION INDUSTRY: A TAIWAN PERSPECTIVE.

 

- Konstantinos Domdouzis a، Bimal Kumar b، Chimay Anumba, (2006). Radio-Frequency Identification (RFID) applications: A brief introduction.

 

- LC.LIN.(2007). An integrated frame work for the development of RFID technology in the logistics and supply chain management.