هوشمندسازی زنجیره تأمین صنعت نظامی در راستای اقتصاد و دفاع دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم و فنون فارابی و نویسنده مسئول

2 کارشناس‌ارشد فرماندهی و کنترل

چکیده

امروزه سامانه‌های شناسایی با استفاده از فناوری رادیو شناسه (RFID) به جهت داشتن مزایایی از جمله بی‌سیم بودن، استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و جایگزینی آن‌ها با سیستم­های سنتی و تأمین کردن کد شناسایی واحد و قابلیت ردیابی اشیاء از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و به سرعت در حال رشد می­باشند. تأثیر گذاری فناوری اطلاعات و استفاده از اینترنت و شبکه­های ارتباطی الکترونیکی بر زنجیره تأمین نظامی از یک طرف و استفاده مفید از سامانه­های شناسایی خودکار در فرآیندهای زنجیرة تأمین از طرفی دیگر، افزایش کارایی و بهره­وری را در مدیریت زنجیره تأمین نظامی به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد یک زنجیره تأمین هوشمند صنعت نظامی بر پایه دفاع و اقتصاد دانش‌بنیان به رشته تحریر درآمده است و براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی می­باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش، عوامل هزینه، تکنولوژی، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، استاندارد، مشخصات بین‌المللی و امنیت بر هوشمندسازی زنجیره تأمین صنعت نظامی تأثیرگذار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Intelligent Military Industries Supply Chain in direction with Knowledge-Based Defense and Economy

نویسندگان [English]

  • Saeed Reza Shah Heydari 1
  • Mahdi Hozouri 2
1 M.A. Student in Passive Defense, Sciences and Technologies University of Farabi
2 B.A. in C4I, M.A. in Physics, Khatam-ol-anbia air force defense subbase
چکیده [English]

Today Radio Frequency Identification (RFID) systems are so important due to benefits such as being wireless, using modern communication technologies and substituting them with traditional systems and providing unique and traceable identification code. Impacts of information technology and using internet and electronic communicating networks on military supply chain and using automatic identification systems, have caused an increase in military supply chain efficiency and productivity. In this paper we investigate effective factors on an intelligent military industry supply chain based on knowledge based defense and economy. The Hypothesis of the study is that factors such as costs, technology, software and hardware infrastructures, standards, international conditions and security are effective on this issue. This study is applied using a descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RFID
  • Supply Chain
  • Radio Identification Technology
الف) منابع فارسی
- اصغرپور، محمدجواد (1387). تصمیم‌گیری­های چند معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- اوماسکاران، اومان (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
- بهزاد شاه‌محمدی، غلامرضا (1390). بررسی نقش رادیوشناسه در بهبود مدیریت زنجیره تأمین ناجا، تهران: انتشارات ناجا.
- صراف‌جوشقانی، محمد (1390). الگوها و تحولات در مدیریت زنجیره تامین نظامی (MSCM). تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام).
- صراف جوشقانی، محمد (1391). بهینه‌کاوی در مدیریت زنجیره تامین نظامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام).
- مدیری، ناصر (1388). مهندسی فناوری رادیوشناسه، تهران: انتشارات مهرگان قلم.
ب) منابع انگلیسی
- Richard, Wilding; Tiago, Delgardo.(2004). RFID Demystified: Part 1 The Technology, Benefits and Barriers to Implementation.
 
- James T. Lin، Jiang-Liang Hou، Wei-Ching Chen. Chih-Hao Huang (2005). AN RFID APPLICATION MODEL FOR THE PUBLICATION INDUSTRY: A TAIWAN PERSPECTIVE.
 
- Konstantinos Domdouzis a، Bimal Kumar b، Chimay Anumba, (2006). Radio-Frequency Identification (RFID) applications: A brief introduction.
 
- LC.LIN.(2007). An integrated frame work for the development of RFID technology in the logistics and supply chain management.