الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

5 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با تکانه‌های اقتصادی تأثیرگذار چون تحریم‌های اقتصادی، تحقیق حاضر باهدف ارائه الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری به رشته تحریر درآمده است و از روش‌های اسنادی، تحلیل محتوای‌کمّی ‌و کیفی و روش داده‌بنیاد استفاده شده‌است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دلایل پیدایش تحریم‌ها علیه کشورمان، تأکید بر مقوله‌های آرمان‌گرایی، اسلام‌گرایی، ارزش‌مداری و سلطه‌ستیزی بوده و پدیده محوری در اندیشه‌ امام و رهبری پیرامون مقابله با تحریم، پایداری و تاب‌آوری اقتصادی از طریق اجرای راهبرد مواجهه‌ هوشمندانه ‌و مقتدرانه بوده است. بر این راهبرد، شرایط‌زمینه‌ای (استحکام ‌و مقاوم‌سازی اقتصاد، خوداتکایی اقتصادی، تولید دانش و عدالت‌محوری) و شرایط‌مداخله‌گر (رشد پویا و مستمر، سلامت‌اقتصادی و برون‌گرایی) اثرگذار بوده که پیامدهای افزایش سطح آستانه تحمل جامعه، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و ارتقاء رقابت‌پذیری اقتصادی را در قالب گفتمان‌های یاد شده به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Countering the Economic Sanctions against the Islamic Republic of Iran Based on the Discourse of the Late Imam and that of the Supreme Leader: A Paradigm Model

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahabr 1
  • Allah Morad Seif 2
  • Nabiollah Dehqan 3
  • Mohammad Farajollahzadeh 4
  • Yahya Al-e-Ishaq 5
1 Professor, Tehran University
2 Associate Professor, Imam Hussein (as) University
3 Associate Professor, SNDU
4 Ph.D. candidate for Strategic Management, SNDU, Correspondent Author
5 Ph.D. graduate, SNDU
چکیده [English]

Given the significance and necessity of countering the economic shocks like sanctions, the present study aims at presenting a paradigm model to counter the economic sanctions against the Islamic Republic of Iran based on the discourse of the late Imam and that of the Supreme Leader. In this line, it exploits the documentary method, Thematic Analysis (quantity-quality) and Grounded Theory. The outcome of the study reveals that the causes which have brought about sanctions against our country are emphasis on idealism, Islamism, value-orientedness and struggle with arrogance. In the ideologies of the late Imam and that of the supreme leader, the struggle with snaction focuses on economic resistance and resilience through vigilant and powerful counteraction. Meanwhile, the field conditions (fortification of economy, economic self-reliance, production of knowledge and administration of justice) and meddling conditions (dynamic sustainable growth, economic health and extermisim) affect the strategy in such a way that the ramifications of increasing the tolerance of society will be the reduction of economic vulnerability and promotion of economic competition in the mentioned discourses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse of Imam and leader
  • Sanction
  • qualitative thematic analysis
  • grounded theory