دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1396 

مقاله پژوهشی

الگوی پارادایمی مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری

صفحه 7-35

فرهاد رهبر؛ اله‌مراد سیف؛ نبی‌اله دهقان؛ محمد فرج‌الله‌زاده؛ یحیی آل‌اسحاق


الگوی راهبردی اداره امور امر به معروف و نهی از منکر

صفحه 61-86

سیدمحمدجواد نصرالله‌زاده؛ حسینعلی احمدی گرجی


تحلیل اهمیت – عملکرد عوامل موثر بر دانشی بودن سازمان

صفحه 87-103

حبیب‌اله طاهرپورکلانتری؛ غلامعلی فرجادی؛ غلامرضا معمارزاده‌‍‌طهرانی؛ سارا نوده‌فراهانی