دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1396 
4. نقش بنیاد ملی نخبگان در مرزشکنی دانش

صفحه 91-116

علی مبینی دهکردی؛ نصرالله ابراهیمی


5. تحلیل سیستمی یادمان‌های دفاع مقدس

صفحه 117-139

حمیدرضا قائدعلی؛ غلامرضا سلیمی