دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1396 (بهار1396) 

مقاله پژوهشی

1. الگوی توسعه آمادگی دفاعی کارکنان نیروهای مسلح

صفحه 5-33

روزبه کمالی؛ مهدی خیراندیش


4. تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404

صفحه 110-139

علی اصغر پورعزت؛ فاطمه فتحی؛ طیبه عباسی؛ عادله امیری سوادرودباری