دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1396 (بهار1396) 

مقاله پژوهشی

الگوی توسعه آمادگی دفاعی کارکنان نیروهای مسلح

صفحه 5-33

روزبه کمالی؛ مهدی خیراندیش


تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404

صفحه 110-139

علی اصغر پورعزت؛ فاطمه فتحی؛ طیبه عباسی؛ عادله امیری سوادرودباری