دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1396 

مقاله پژوهشی

پیشگیری از جرم از منظر ولایت فقیه

صفحه 7-28

محمد باقر ذوالقدر؛ عباس علوی‌نژاد


بررسی جایگاه قانون و قانون‌گرایی

صفحه 29-47

محمدحسین صنیعی؛ سیدمهدی اکرمی


اداره امور کسب‌و‌کار از منظر ولایت‌فقیه (با تکیه بر تجارت داخلی)

صفحه 95-117

الیاس نادران؛ غلامحسین نوده‌فراهانی؛ رفائیل آزادیان‌دلسم


راهبردهای ترویج تفکر موعودگرایی

صفحه 119-136

غلامرضا گودرزی؛ حسن ملک‌محمدی