عوامل موثر بر دارایی های نامشهود و بررسی نقش آنها در اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: شرکت‌های بورسی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و نویسنده مسئول

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

امروزه یکی از عوامل مهم در پیشرفت اقتصاد، دانش­بنیان نمودن آن است. در راستای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) جهت رونق تولید و اشتغال و توجه به اقتصاد مقاومتی، در پژوهش حاضر سعی گردیده است تا عوامل موثر بر دارایی­های نامشهود به‌عنوان عامل حسابداری مدیریت بر اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی اندازه­گیری گردد و با بررسی اقتصاد دانش­بنیان، میزان تأثیر دارایی‌های نامشهود بر اقتصاد دانش­بنیان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. محقق برای آزمون فرضیه­ها از پرسشنامه‌ای مشتمل بر 38 سوال همراه با دریافت پاسخ‌های 208 مدیر شرکت بورس اوراق بهادار ایران به‌عنوان نمونه آماری پژوهش استفاده و از روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS جهت تجزیه‌و‌تحلیل استفاده نموده است. پنج مؤلفه اصلی دارایی‌های نامشهود شامل سرمایه نامشهود، ساختار مالکیت، شاخصه­های شرکتی، شاخصه­های صنعتی و واکنش تحلیل­گران و مشتری­ها می‌باشد. نتایج پژوهش به عمل آمده حاکی از مؤثر بودن مؤلفه­های دارایی نامشهود بر اقتصاد دانش­بنیان است؛ به‌عبارت دیگر دارایی‌های نامشهود به‌عنوان یک عامل مهم حسابداری مدیریت بر اقتصاد دانش‌بنیان تاثیرگذار بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز حائز اهمیت می­باشد

کلیدواژه‌ها