پیشگیری از جرم از منظر ولایت فقیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشجوی دوره دوم رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

علی‌رغم این‌که جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را از همان ابتدای تاسیس مورد اهتمام خود قرار داده، اما الگوی پیشگیری از جرم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تلاش­های مغتنمی که در زمینه پیشگیری از جرم صورت گرفته، بر مبنای الگوی منسجمی انجام نگرفته است. بر اساس رویکرد مدیریت راهبردی، دستیابی به چنین الگویی مستلزم تدوین دکترین، اهداف و سیاست­ها است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی فرمایشات امام خمینی(رحمت­الله) و مقام معظم رهبری(دام ظلّه العالی) پرداخته است و نتایج حاصل از این بررسی، در سه سطح دکترین، اهداف و سیاست­ها از این قرار است:
دکترین ولایت فقیه در پیشگیری از جرم شامل اسلام‌مداری، عدالت محوری و قانون محوری می­باشد. اهداف ولایت فقیه عبارت است از: ریشه­کن کردن فقر و محرومیت، دسترسی همگانی به عدالت، نظارت بر حسن جریان امور، علمی کردن پیشگیری از جرم، بهبود فعالیت قضایی، اصلاح نظام قضایی، امنیت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، سیاسی، روانی)، جلب رضایت عمومی، بازاجتماعی کردن مجرمین، ترویج تهذیب و خودکنترلی، حفظ وحدت قوای سه­گانه. سیاست­های پیشگیری از جرم نیز مشتمل است بر: توانمندسازی اقشار کم­بضاعت، استفاده از ظرفیت­های علمی کشور، افزایش شفافیت در اقتصاد، کاهش اطاله دادرسی، ترویج فضایل اخلاقی، اصلاح و بازنگری قوانین، نظارت بر سلامت ارکان قضایی، استفاده از عفو و آزادی­های مشروط و برخورد قاطع با مجرمین

کلیدواژه‌ها