پیشگیری از جرم از منظر ولایت فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشجوی دوره دوم رشته مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

علی‌رغم این‌که جمهوری اسلامی ایران پیشگیری از جرم را از همان ابتدای تاسیس مورد اهتمام خود قرار داده، اما الگوی پیشگیری از جرم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تلاش­های مغتنمی که در زمینه پیشگیری از جرم صورت گرفته، بر مبنای الگوی منسجمی انجام نگرفته است. بر اساس رویکرد مدیریت راهبردی، دستیابی به چنین الگویی مستلزم تدوین دکترین، اهداف و سیاست­ها است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی فرمایشات امام خمینی(رحمت­الله) و مقام معظم رهبری(دام ظلّه العالی) پرداخته است و نتایج حاصل از این بررسی، در سه سطح دکترین، اهداف و سیاست­ها از این قرار است:
دکترین ولایت فقیه در پیشگیری از جرم شامل اسلام‌مداری، عدالت محوری و قانون محوری می­باشد. اهداف ولایت فقیه عبارت است از: ریشه­کن کردن فقر و محرومیت، دسترسی همگانی به عدالت، نظارت بر حسن جریان امور، علمی کردن پیشگیری از جرم، بهبود فعالیت قضایی، اصلاح نظام قضایی، امنیت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، سیاسی، روانی)، جلب رضایت عمومی، بازاجتماعی کردن مجرمین، ترویج تهذیب و خودکنترلی، حفظ وحدت قوای سه­گانه. سیاست­های پیشگیری از جرم نیز مشتمل است بر: توانمندسازی اقشار کم­بضاعت، استفاده از ظرفیت­های علمی کشور، افزایش شفافیت در اقتصاد، کاهش اطاله دادرسی، ترویج فضایل اخلاقی، اصلاح و بازنگری قوانین، نظارت بر سلامت ارکان قضایی، استفاده از عفو و آزادی­های مشروط و برخورد قاطع با مجرمین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime-prevention in the Viewpoint of Velayat-e-Faqih

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baqer Zolqadr 1
  • Abass Alavinejad 2
1 - Faculty Member, Imam Hussein(as) University
2 Ph.D. candidate in Strategic Managemnt, SNDU
چکیده [English]

While the Islamic Republic of Iran has considered crime-prevention as of the onset, the model for doing so has less been put on the agenda and the attempts to deal with crime-prevention have been conducted on no homogenous model. According to the approach of strategic management, access to such a modle requires doctrine, goals and policies. Doing so, this research studies the narrations of his highness Imam Khomeini (ra) and those of the Supreme Leader (ph), and classifies the results in three levels including doctrine, goals and policies as the following:
The doctrine of Velayat-e-Faqih in crime-prevention is composed of Islamism, justice and law. Meanwhile, the golas of Velayat-e-Faqih are as follows: eradication of poverty and destitution, common access to justice, supervision over good performance, theorization of crime-prevention, improvement of juridical activities, reforming the judicial system, security (economic, social, cultural, judicial, political, psychal), fulfillment of common satisfaction, resocialization of criminals, self-control and maintenance of tripronged bodies. The crime-prevention plocies include:  enabling deprived social classes, exploitation of the national scientific capacites, improvement of transparency in economy, shorten the criminal procedure, promulgating the virtues, reform and revision of laws, minitior the safety of juridical departments, conduct paroles and amnesty and decisive treatment with criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • crime-prevention
  • trauma
  • Doctrine
  • Goals
  • Policies