اداره امور کسب‌و‌کار از منظر ولایت‌فقیه (با تکیه بر تجارت داخلی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو هیات‌علمی دانشگاه فرهنگیان و نویسنده

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دانش دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو هیات‌علمی دانشگاه فرهنگیان و نویسنده مسئول

چکیده

کسب و تجارت در طول تاریخ با حیات بشری همراه بوده و تلاش افراد و حکومت‌ها برای رونق آن از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. بازرگانی در نظام جمهوری اسلامی بنا به اقتضائات فرازو‌نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است. ایران بیش از سه دهه حاکمیت و تجربۀ عملکردی، با تجربیات موفق و ناموفقی همراه بوده است. جهت توسعه و پیشرفت داشتن الگوی بومی مبتنی‌بر گفتمان رهبری و آرمان­های ملی و ظرفیت جامعه لازم و ضروری به­نظر می­رسد. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد کسب‌و‌کار با رویکرد بازرگانی داخلی با ابتنا به فرمایشات ولایت فقیه می­باشد.  در این پژوهش از روش کیفی استفاده و داده­های پژوهش با استفاده از تحلیل محتوا با بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA تحلیل گردیده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که مهم‌ترین رویکرد ولایت‌فقیه، تحقق توانمندسازی اقتصاد بومی است که مبنای آن توجه به رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی و تولید ملی می­باشد.  برای تحقق این مهم سامان­دهی مطلوب بازار و استفاده بهینه از ظرفیت­های درون در زنجیره تولید تا مصرف می­باشد. ضرورت انسجام محیط کسب‌وکار و بازرگانی به‌صورت هماهنگی افقی و عمودی در فرآیند زنجیره تامین از تولید تا نظام توزیع. ضمناً نظارت و کنترل کالای حساس و اساسی لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد و بایستی حتی‌المقدور در زمینه تامین کالاهای اساسی در داخل کشور صورت گیرد

کلیدواژه‌ها