تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، نویسندۀ مسئول

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

3 استادیار، مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

چشم‌انداز ملی کشور جمهوری اسلامی ایران، با دارا بودن اهداف مهمّی همچون مبدّل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل، مستلزم وجود مدیرانی شایسته در سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی است. پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم شایستگی در دنیا و با استفاده از تجربیات خبرگان مدیریت در کشور، مدلی را برای تحقق چشم‌انداز 1404 ارائه می‌دهد. روش پژوهش مورد استفاده، داده بنیاد بوده، روش گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق با استادان دانشکده‌های مدیریت و روش نمونه‌گیری گلوله برفی بوده است. نتایج مصاحبه‌ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های انسانی و ارتباطی، توان اجرایی و مدیریتی، ارزش‌های محوری و ویژگی‌های شخصی، دسته‌بندی شدند و در پایان نیز مدل کلی شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing model of competence management to achieve the 1404 vision

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pourezzat 1
  • Fateme Fatemeh 2
  • Tayyebe Abbasi 3
  • Adeleh Amiri Savadroudbari 4
1 Prof., Faculty of Management, University of Tehran
2 MSc., Business Administration, Institute for Management and Planning Studies
3 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran
4 MSc., Human Resource Management, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Iran's national vision, having first important goals such as becoming an economic power, science and technology in the region, the Islamic and revolutionary identity, inspired in the Muslim world and engage constructively and effectively in international relations requires existence competent managers in the public sector and private organizations. The present study explores the concepts of competence in the world and using the experiences of management experts in the country, provide a model for the realization of vision 1404. The Grounded Theory used for research method. Collecting Data method was depth interviews with teachers of management and colleges snowball sampling method used. Results interviews were classified in five main categories include perceptual skills, human and communication skills, power of the executive and management, core values and personal characteristics and at the end of general model of competency managers is developed in Islamic Republic of Iran to achieve the 1404 vision

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • competency model
  • competency of the managers
  • document vision
  • grounded theory