الگوی توسعه آمادگی دفاعی کارکنان نیروهای مسلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی (استادیار، مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، تهران، ایران)- نویسنده مسئول

2 عضو هیات علمی (دانشیار، مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران)

چکیده

عملکرد موفق نیروهای مسلح به برخورداری کارکنان از توانمندی و آمادگی‌های مورد نیاز بستگی دارد. در این تحقیق به ارائه الگوی توسعه آمادگی دفاعی کارکنان نیروهای مسلح از منظر حضرت امام خامنه‌ای پرداخته می‌شود. این تحقیق از نظر نوع داده‌ها کیفی و از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر روش مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعه پژوهش شامل محتوای بیانات و فرامین مقام معظم رهبری‌ در خصوص نیروهای مسلح طی سال‌های خرداد 1368 تا اسفند 1391 است. در مدل نهایی، نقش نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و استقلال ملی و آرمان‏ها و ارزش‏های جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شرایط علی در نظر گرفته شد و هشت مؤلفه برای آمادگی کارکنان نیروهای مسلح و چهار راهبرد برای ارتقای این آمادگی‏ها معرفی شد که پیامد آن ایفای مؤثر نقش نیروهای مسلح به‌عنوان مظهر اقتدار ملی، مقاومت و اقتدار اسلام است. اجرای راهبردهای ارتقای معنویت، رشد قابلیت‏های نظامی، دانشی و فناورانه و ترویج فرهنگ اسلامی می‏تواند زمینه توسعه آمادگی کارکنان نیروهای مسلح و در نهایت انجام مؤثر مأموریت این نیروها را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها