مدیریت راهبردی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید در چارچوب دو مدل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، گرایش حقوق و قراردادهای نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از روش­های جذب سرمایه­گذاری خارجی و توسعۀ میادین در صنعت نفت شیوۀ قراردادی مشارکت در تولید می‌باشد. هدف مقاله حاضر امکان­سنجی اقتصادی استفاده از این نوع قراردادی در آیندۀ صنعت نفت کشور می‌باشد. لذا درصدد بررسی بهینگی اقتصادی قراردادهای نفتی مشارکت در تولید از دیدگاه تئوری قراردادها و در چارچوب دو مدل­ مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب است. نتایج به‌دست‌آمده از این بهینه­یابی نشان می­دهد که قراردادهای مشارکت در تولید در موقعیت بهینۀ اول هر دو مدل قرار نخواهند داشت. همچنین درخصوص موقعیت بهینۀ دوم، با توجه به ویژگی‌های خاص قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت­های بزرگ‏نفتی طرف قرارداد ایران، نشان خواهیم داد که این قراردادها در دو مدل مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب دارای شرایط قرارداد بهینه در موقعیت بهینۀ دوم می‌باشند. با توجه به این نتایج، اثبات خواهیم کرد که قراردادهای مشارکت در تولید به لحاظ اقتصادی بهینه هستند و لذا بکارگیری این قراردادها به عنوان قالب پیشنهادی ایران به منظور عقد قراردادهای اکتشاف، بهره­برداری و توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور به لحاظ اقتصادی بلامانع می­باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Management of Partnership Contract for Petroleum Production in the Framework of the twin-model of Behavioral Risks and Inappropriate Choice

نویسندگان [English]

  • Hussein Raqfar 1
  • Feisal Ameri 2
  • Mohammad Javad Nakhoda 3
1 Associate Professor, Al-Zahra University
2 Associate Professor, Allameh Tabatabaiee University
3 - Ph.D. candidate for Petroleum & Gas Economy, Allameh Tabatabaiee University, correspodent author
چکیده [English]

The partnership contract for production is one of the methods for attracting foreign investments and development of oilfields. In the same vein, this study aims at estimating the economic possiblity of the mentioned contract in line with the future of the national petroleum industry. Accordingly, the perecentage of optimum economy for partnership contract in oil production is embedded in the framework of the twin-model of Behavioral Risks and Inappropriate Choice. The ourcome of the study indicates that the partnership contracts in production occupy nowhere in the first optimal position of the two models. On the 2nd optimum position and given the particular features of partnership contracts for production and the oil corporations having contract with Iran, it will be found that the contratcs are specified to the 2nd optimum position in the framewok of the two models. In conjunction with the results, it will be proved that the partnership contracts in production are economically optimum; accordingly, the endorsement of such contracts as the suggested fromat of Iran in a bid to conclude exploration, operation and development contratcs in the national sector of oil & gas industry are economically appropritae

کلیدواژه‌ها [English]

  • partnership contract in production
  • theory of contracts
  • behavioral risks
  • inappropriate choice