دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1398 
مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

صفحه 67-102

محمود احمدی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ امیر جعفرپور


مقاله پژوهشی:طراحی و تدوین الگوی شایستگی مدیران دولتی‌‌‎ایران

صفحه 197-226

اسماعیل اسدی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ عبادا... بانشی؛ رضا صادقی


مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص)

صفحه 227-250

حجت الاسلام دکتر حسین تاج آبادی؛ مصطفی نجاتی؛ منصور نیک چهره گل افزانی


مقاله پژوهشی:پیوند مساجد و آموزش و پرورش زمینه ساز نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی

صفحه 251-290

ابوالقاسم خسروی سهل آبادی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ سید جواد امینی؛ غلامرضا گودرزی


مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

صفحه 418-449

یوسف محمدی مقدم؛ میثم دهناد؛ علی دلاور؛ زهرا علیپور درویشی