ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس گفتمان ولایت فقیه، قانون اساسی و تجارب جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 . دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول )

چکیده

انقلاب اسلامی ایران اندیشه علمی و نگرش بنیادین تازه ای را در رابطه با تحول و تغییر سطح نگرش زیستی و معنویتی به جهان با دو شاخصه برجسته اسلامی – ایرانی ارائه داده بدین ترتیب در رابطه با منابع انسانی در زمینه مباحثی چون زن و جوان، مبنای نظری ویژه ای شکل گرفته و یک الگوی جدید و مستقل حکومتی و حاکمیتی ارائه شده که ایده جوان و انقلاب اسلامی از وجوه برجسته آن محسوب می شود. در این مقاله ضمن تعیین شکاف بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در زمینه اداره امور جوانان در صدد ارائه الگوی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه و ارائه برخی پیشنهادات کاربردی برای اصلاح امور هستیم. سوال اصلی این تحقیق ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس اندیشه و گفتمان ولایت فقیه و رویکردهای قانون اساسی(ارکان جهت ساز) و تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه (ابعاد مدیریتی) است. در این تحقیق مطالعه کتابخانه­ای و استناد به نظرات خبرگان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Strategic Model of Youth Affairs Administration Based on the Jurisprudence of the Province of Jurisprudence, the Constitution and Experiences of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Khorramshad 1
 • aziz mansouri 2
1 Faculty and Associate Professor of Allameh Tabataba'i University
2 PhD student of Strategic Management at Higher National Defense University
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has provided a new fundamental scientific thought and attitude to the evolution of changing attitudes and bio-spirituality to the world with two prominent Islamic-Iranian characteristics, thus, in relation to human resources in the fields of women and youth, A special one has been formed and a new and independent model of government and sovereignty has been introduced, with the idea of ​​the young and the Islamic Revolution as one of its prominent features. In this article, while identifying the gap between the desirable situation and the current situation in the field of youth affairs, we are trying to present a strategic model of the Islamic Republic of Iran in this field and provide some practical suggestions for reforming the affairs. The main question of this research is to present a strategic model of youth affairs administration based on the thought and discourse of the jurisprudent of the jurisprudence and the constitutional approaches (foundation elements) and experiences of the Islamic Republic of Iran in this area (managerial dimensions). In this research, library study and citing of experts' opinions have been done

کلیدواژه‌ها [English]

 • Youth
 • Organizational elements
 • Management dimensions
 • Strategic model
 • Experiences
 • الف. منابع فارسی

  • صحیفه نور(مجموعه 22 دو جلدی)، مجموعه رهنمودهای امام خمینی(ره)، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی، سالهای چاپ 1361 تا 1371
  • راهنمای دوره 22 جلدی صحیفه نور، ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول پائیز 1372
  • وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینى(ره)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران 1368
  • بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در پایگاه اینترنتی http://www.khamenei.ir/
  • باقرزاده، محمدرضا، قانون اساسی ج.ا.ا. و مطالبات جوانان- حقوق عمومی، دولت و جوانان، مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی، دانشگاه امام صادق ع،تهران 1390
  • پروژه تحقیقاتی الگوی توسعه ایرانی–اسلامی، راهبردبومی، اردیبهشت 1389 - شماره 104
  • پیغامی، عادل،‌‌‌گـفت‌و‌ گوی علمی - الگوی پیشرفت«اسلامی ایرانی» رویکردها و راهبردها، راهبرد بومی، اردیبهشت 1389 - شماره 104.
  • خرمشاد، محمد باقر، علی‍پور،رضا، راهبردهای فعال سازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سیزدهم شماره۴۹، بهار ۱۳۹۴
  • ربیعی، علی. اسماعیلی، معصومه(۱۳۸۹). مطالعۀ پیمایشی دربارة اعتباررسانه های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعداز انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره ۱۹، تابستان.
  • دبیرخانه شورایعالی جوانان، وزارت ورزش و جوانان(تیر 1392)، مجموعه مصوبات شورایعالی جوانان (مجموعه مصوبات جلسات یکم تا سی و پنجم).
  • صادقی، رسول (اسفند1391) تغییرات ساختار سنی جمعیت و فرصت پنجره جمعیتی، مجموعه مقالات همایش ملی جمعیت، تعالی و راهبردها، دسترسی از اینترنت مورخ 15/11/1397:

  https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/majmuemaghlat.pdf

  • مرکز آمار ایران(1391)، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1391، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.
  • مکارم شیرازی، حمید(1383) غرب زدگی جوانان، نشر سازمان تبلیغات اسلامی ، تهران
  • نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز1391، ریاست جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مرکز آمار ایران
  • نصرتی کردکندی، پرویز، ارکان جهت‌ساز استراتژیک سازمانی چیست؟پایگاه اینترنتی روزنامه دنیای اقتصادتاریخ چاپ 9/9/1395 تاریخ مشاهده 16/11/1397، در آدرس:
  • https://donya-e-eqtesad.com/ ارکان جهت‌ساز استراتژیک سازمانی چیست-24/108122- بخش مدیران

  ب. منابع لاتین

  • Roudi Fahimi, Farzaneh (july 2011). Percent Change in the Number of Youth 2010-2040, Presentation by of The Population Reference Bureau. Retrieved from https://www.prb.org/
  • Roudi Fahimi, Farzaneh (June 2015). Can a Nuclear Deal Help Iran’s Young Labor Force? Retrieved from https://www.prb.org/iran-laborforce-wilson-center/
  • Salehi-Isfahani, Djavad (August 2010), Iranian Youth in Times of Economic Crisis: Working Paper, Dubai Initiative, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Retrieved from https://www.brookings.edu/research/iranian-youth-in-times-of-economic-crisis.
  • Cincotta, Richard& Sadjadpour, Karim (December 2017) Iran in Transition: The Implications of the Islamic Republic’s Changing Demographics, Retrieved from http://politicaldemography.org/wp-content/uploads/2017/12/Cincotta-Sadjadpour_Iran_in_Transition_Final.pdf.