دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1398 
مقاله پژوهشی:تدوین الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

صفحه 161-206

محمد باقر خرمشاد؛ نبی اله دهقان؛ عباس چهاردولی؛ محمدرضا دهشیری؛ احسان‌الله حجتی


مقاله پژوهشی:طراحی الگو توسعه منطقه پذیرش کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه افسری امام علی(ع))

صفحه 207-236

مجید ملکی؛ کرم اله دانش‌فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود آقا حسینعلی شیرازی


مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی تولید ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 325-372

محمد خوش‌چهره؛ محمدجواد ایروانی؛ سیدشمس‌الدین حسینی؛ حمید علوی