مقاله پژوهشی:ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازنشستگی کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی؛ و معاون اداری مالی کمیته امداد امام (ره)؛

چکیده

هدف اصل این تحقیق، ارائه الگوی راهبردی در زمینه اداره امور بازنشستگی کشوری بر‌اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری می‌باشد. به همین منظور از تعداد 80 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه صندوق بازنشستگی کشوری در جهت نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌ شده است. در بخش تحلیلی این رساله با استفاده از تحلیل محتوی از اسناد و قوانین بالادستی، تجارب نظام و تجارب بین‌المللی و همچنین سخنان امامین انقلاب، کدهای مرتبط با ابعاد نه‌گانه مدل موردنظر(دکترین، سیاست، اهداف، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، کنترل، اجرا و پیاده‌سازی) شناسایی گردید. در این بخش از نرم‌افزار maxqda استفاده ‌شده است. در نهایت مدل شناسایی شده این تحقیق، دارای ابعاد نه‌گانه به همراه شاخص‌ها و زیر مولفه های مرتبط با الگوی راهبردی اداره امور بازنشستگی است‌ که هر یک نیز دارای وزن دهی مرتبط با خود بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Title: Presenting a Strategic Pattern on the State Retirement Administration based on Imam and Leadership Discourse, Constitution, Islamic Republic of Iran Experiences and Utilizing Successful Human Experiences

نویسندگان [English]

 • Ali Rabiei 1
 • alireza asgarian 2
1 Faculty member of Payam Noor University
2 PhD student of Strategic Management; Deputy of Financial Administration of Imam Khomeini Relief Committee
چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide a strategic model for the management of state retirement affairs based on the discourse of the Imam and the leadership, the constitution, the experiences of the Islamic Republic of Iran and the use of successful human experience. For this purpose, 80 experts from the State Pension Fund have been used to sample and collect information. In the analytical section of this thesis, using the content analysis of the upstream documents and laws, the experiences of the system and the international experiences as well as the words of the Imams revolution, the codes related to the nine dimensions of the model (doctrine, policy, goals, planning, organization , Guidance, coordination, control, implementation and implementation). For alalyzing data Maxqda software is used. Finally, this research has identified a model with nine-dimensional indicators and sub-components related to the strategic model of retirement management, each of which has its own weight.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Algorithm
 • Country Retirement Fund
 • Content Analysis
 • الف. منابع فارسی

  • جلیلی، طیبه (1388) بررسی سیستم بازنشستگی کارکنان دولتی کالیفرنیا (Cal PERS) سازمان بازنشستگی کشوری.
  • ربالینو دیوید، نظام­های بازنشستگی در خاورمیانه و شمال آفریقا، (1387). ترجمه علی ماهر، حسین مشیری تبریزی، داود حاتمی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
  • عسگریان، علیرضا، حمیدرضا ایزد بخش و سید امیر آقایی(1392). تأمین اجتماعی و آینده پیش­رو اندیشه اقتصادی، دنیای اقتصاد.
  • گزارش بودجه صندوق بازنشستگی کشوری (1394)، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری.
  • گزارش رسمی بودجه ده‌ساله صندوق به انضمام بودجه سال (1393)، دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری.
  • گزارش‌های صندوق بازنشستگی کشوری (1394)، دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری.

  ب. منابع لاتین

  • Bradley, D., Pantzalis, C., & Yuan, X. (2016). The influence of political bias in state pension funds. Journal of Financial Economics, 119(1), 69-91.
  • Drucker, P. F. (2013). The unseen revolution: How pension fund socialism came to America. Elsevier.
  • Holzmann, R. (2012). Global pension systems and their reform: Worldwide drivers, trends and challenges. International Social Security Review, 66(2).
  • Perrin, E. C., Siegel, B. S., & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. (2013). Promoting the well-being of children whose parents are gay or lesbian. Pediatrics, 131(4), e1374-e1383.
  • Petrides L V and Dangerfield BC (2003). Financing retirement: A basic economic analysis of the Pay-As-You-Go (PAYG) system and the expected consequences from a transition to a funded (FF) scheme, System Dynamics Review.
  • Shipman W (1998). Facts and Fantasies about Transition Costs, The Cato Institute, SSP no 13, Octber 13, p.2.
  • Siemiatycki, M. (2015). Canadian pension fund investors in transport infrastructure:A case study. Case Studies on Transport Policy 3 (2015).
  • Wang, J., Masehi-Lano, J. J., & Chung, E. J. (2017). Peptide and antibody ligands for renal targeting: nanomedicine strategies for kidney disease. Biomaterials Science.
  • Warshawsky, M. (2017). Life-Cycle Saving, Limits on Contributions to DC Pension Plans, and Lifetime Tax Benefits. Evolution, 5, 17.