مقاله پژوهشی:تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تامین مسکن محرومین (دکترین، اهداف، سیاست‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه وعضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی

2 دانش‌آموخته مدیریت راهبردی دانش، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مدیریت راهبردی و نویسنده مسئول،

چکیده


یکی از مهم‌ترین آرمان‌های حضرت امام خمینی (رحمت‌الله علیه) و مقام معظم رهبری، تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی و رفع مشکل مسکن اقشار محروم و مستضعف است. هدف این تحقیق دستیابی به دکترین، اهداف و سیاست‌ها و تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسکن محرومین بوده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که از منظر ولایت فقیه بدون تأمین عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان در همه ابعاد ازجمله رفع اساسی مشکلات تأمین مسکن آنان نمی‌توان جامعه را اسلامی نامید. این مقاله درصدد است با تحلیل و تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن و مسکن محرومین، مسئولان و کارگزاران نظام در این حوزه را در تصمیم‌گیری‌، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری کمک نموده و تصمیم‌ها و انجام فعالیت‌ها را در همه سطوح، همسو، هماهنگ و هم‌افزا ‌نماید. این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای و کاربردی بوده و از استراتژی کیفی بهره برده است؛ در این راستا از تحلیل محتوای (کمی و کیفی) و روش داده بنیاد استفاده شده است. در امر کدگذاری، مقوله‌بندی، کشف روابط و تحلیل‌های کیفی، نرم‌افزار MAXQDA، به عنوان دستیار محقق مورد استفاده قرار گرفته است. از منظر امام و رهبری مهم‌ترین امر در اداره امور بنیاد مسکن و مسکن محرومین «رسیدگی به محرومان جامعه ازجمله فقرا، ستمدیدگان، بی‌خانمان‌ها در سراسر و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد وضعیت» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the discourse of the provincial jurist in the housing administration of the Islamic revelution and providing housing for the deprived

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mahmoud Fatemi Agha 1
 • darush astaraki 2
1 . Professor, University of Kharazmi
2 Graduate of Strategic Knowledge Management, University and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Management
چکیده [English]

One of the most important aspirations of Imam Khomeini and the Supreme Leader is the realization of social justice, the reduction of class distances, the elimination of cruel discrimination, the support of the deprived and the oppressed, and the housing problem of the disadvantaged. The purpose of this research was to achieve the doctrine, goals and policies and to explain the discipline of the Velayat-e Faqih in managing the housing affairs of the Islamic Revolution Housing Foundation and the housing of the deprived. The findings of this study indicate that from the perspective of the jurisprudence of the jurisprudent without providing social justice and addressing the deprived and the poor in all aspects, including the basic solution to their housing problems, society cannot be called Islamic. This article seeks to help decision-makers, planners, policy-makers and targeting decision-makers and activists at all levels, by analyzing and explaining the discourse of the Faghih province in the administration of the Housing and Housing Foundation. Harmonious and synergistic. This research has been developed in terms of purpose and applied and has used qualitative strategy; content analysis (quantitative and qualitative) and foundation data method have been used. MAXQDA software has been used as a research assistant in coding, categorization, relationship discovery and qualitative analysis. From the Imam's point of view, the most important thing in managing the housing and deprivation of housing is "addressing the deprived of the community, including the poor, the oppressed, the homeless, and providing affordable housing for the poor."
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing Foundation
 • Deprived Housing
 • Doctrine
 • Targeting
 • Policy Making
 • الف. منابع فارسی

  • قرآن مجید، ترجمه: طاهره صفارزاده،1387 قم، چاپ سوم، انتشارات اسوه
  • امام خمینی و نهادهای انقلاب اسلامی، تبیان، آثار موضوعی (دفتر سی و هشتم)، تهران، تنظیم نشر آثار امام خمینی، مهدی حاضری، ۱۳۸۱، صص ۱۲۱ ـ ۱۲۳
  • امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، (1391)، صحیفه نور (مجموعه نرم‌افزاری شامل: سخنرانی‌ها، بیانات، رهنمودها، نامه‌ها، احکام، ابلاغ‌ها، فرامین و...)، تهران، موسسه نشر آثار امام (رحمت‌الله علیه)
  • امام خمینی (رحمت‌الله علیه)، صحیفه‌ی امام، ج ۶، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۸
  • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)،1390، حدیث ولایت، دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
  •  امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات (بیانات در دیدار جمعى از مسئولان نهادها و‌ سازمان‌هاى خدماتى و حمایت‌کننده از مستضعفان و محرومان) 12/07/1368
  •  امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، حدیث ولایت (مجموعه نرم‌افزاری بیانات مقام معظم رهبری شامل: سخنرانی‌ها، بیانات، رهنمودها، نامه‌ها، احکام، ابلاغ‌ها، فرامین و... نسخه سوم تا تاریخ 1/1 /93)، موسسه نشر آثار امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اقتداری، علی‌محمد، (1366)، سازمان و مدیریت، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات مولوی
  •  الوانی، سید آراسته خو، محمد، (1370)، نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی-اجتماعى، تهران، گستره.
  •  امینی، ابراهیم. امام خمینی و مستضعفان- استضعاف در قرآن. مجله حکومت اسلامى ـ سال چهارم شماره دوم تابستان 1378 شماره پیاپى 12
  • بابک احمدی، (1395)، هایدگر و پرسش بنیادین، تصویر جهان و تکنولوژی، چاپ نهم، انتشارات مرکز
  • حسن‌بیگی، ابراهیم،1390، مدیریت راهبردی، تهران: انتشارات سمت و دانشگاه عالی دفاع ملی
  • خلیلی شورینی، سیاوش (1391)، روش‌های پژوهش آمیخته. تهران: دانش‌پژوه (ویرایش دوم)
  •  دانایی‌فرد، حسن، امامی، مجتبی، (1386)، استراتژی‌های پژوهش کیفی؛ تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، دو فصلنامه علمی-تخصصی مدیریت، سال اول، شماره 2.
  • دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر،1390، ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
  •  ذوالقدر، محمدباقر، (1387). تدوین راهبرد بسیج مستضعفان، دانشگاه عالی دفاع ملی.
  •  رضایی، محمدعلی (1385)، اسلام و راه‌حل‌های مشکل مسکن، چاپ سوم، قم، انتشارات
  •  رضائیان، علی، (1384). اصول مدیریت، تهران، سمت
  • رفیع پور، فرامرز، 1382، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار
  •  سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گزارش‌ها، تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  •  سورین، ورنر و تانکارد، جیمز، (1386) نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه
  • صلیبا، جمیل؛ واژه‌نامه فلسفه و علوم اجتماعی، کاظم برگ نیسی و صادق سجادی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۰
  • طباطبایی، محمدحسین، (1374)، تفسیر المیزان‏، ترجمه موسوی همدانی، سید محمدباقر؛ قم‏: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏.
  • طلوعی، محمود، (1372)، فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم و سخن.
  • مالجو، محمد، باب گفتگو، فصلنامه فرهنگی و اجتماعی 39- 1382 اسفند
  • منصوریان، یزدان،1386، گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ اصفهان: دانشگاه اصفهان
  • وثیق، غلامرضا،1377، فرهنگ علمی و انتقادی فلسفه، تهران: موسسه انتشاراتی فردوسی ایران
  • هرسی، پال و بلانچارد، کنث (1993). مدیریت رفتار سازمانی استفاده از منابع انسانی. ترجمه قاسم کبیری (1378)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ ششم
  • هولستی، ال.آر،1380، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار زاده، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
  • دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قابل‌دسترسی درسایت http://farsi.khamenei.ir
  • پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قابل‌دسترسی درسایت: http://bonyadmaskan.com
  • پورتال موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت‌الله علیه قابل‌دسترسی درسایت: www.imam khomeini.ir
  • امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مجموعه بیانات، قابل‌دسترسی درسایت:WWW.Khamenei.ir

   ب. منبع لاتین

  • Selden, L. (2005), “On grounded theory - with some malice”. Journal of Documentation, Vol. 61 No.1, pp. 114-129.