مقاله پژوهشی:منطقه منازعه خاکستری» مفهوم نوپدید در مدیریت دفاعی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم دفاعی راهبردی و پژوهشگر جنگ آینده، نویسنده مسئول

2 پژوهشگر ارشد آینده پژوهی.

چکیده


نظریه ­های تکاملی در خصوص جنگ آینده، تغییر شکل جنگ را طی یک فرایند تکوینی و براساس نقاط عطف مهم در تاریخ و تمدن بشری مورد بررسی قرار می دهند. جنگ­های گذشته به­صورت مستقیم و تمام­عیار بین کشورها و یا ائتلاف­های درگیر جنگ انجام می­شد، جنگ­های اخیر به­صورت محدود و نیابتی انجام شدند، جنگ­های آینده به­شکل منازعه در منطقه خاکستری اجرا می­گردد، منطقه منازعه خاکستری دوگانه صلح و جنگ نام دارد، از نظر راهکنش تا حدودی شبیه جنگ بی­قاعده، هیبریدی و نیابتی است. هدف اصلی این مقاله تبیین مناطق منازعه خاکستری به­عنوان مفهومی نوپدید در مدیریت دفاعی آینده است، این پژوهش به روش زمینه­ای­ موردی انجام گردیده و از نوع کاربردی می­باشد، روش جمع­آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه­ای بوده و جامعه آماری صد و بیست نفر، که با استفاده از روش­های تحلیل خبرگی تحلیل شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که جنگ تمام­عیار و محدود باعث نارضایتی اذهان عمومی و ایجاد هزینه­ برای آمریکا شده است، به همین دلیل آمریکایی­ها به­بهانه نابودی گروه­های تکفیری­ تروریستی، حمایت از گروه­های غیردولتی، کاهش هزینه و تلفات به­دنبال ایجاد منطقه منازعه خاکستری هستند. مناطق منازعه خاکستری عبارتند از: یمن، سوریه، فلسطین اشغالی، لبنان، بحرین، قطر، عراق، دریای چین جنوبی و اوکراین. بهترین راه مدیریت و مبارزه با منازعه منطقه خاکستری اتحاد کشورهای مسلمان جهت ریشه­کن کردن تروریسم و پرهیز از تعارضات هویتی و اختلافات موجود به­منظور ممانعت از حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gray Zone Conflicts, Emerging Concept of Future In Defense Managemant

نویسندگان [English]

 • Fatahollah Kalantari 1
 • Amir Sadeghi 2
1 . Doctor of Strategic Defense Sciences and Future War Researcher
2 Future Senior Research Fellow
چکیده [English]

Evolutionary theories about the future war will examine the transformation of war in a developmental process based on important milestones in human history and civilization. The past wars were conducted directly and completely between the countries or alliances involved in the war, the recent wars were held to a limited extent, the future war is being fought in a gray area conflict, a dual gray zone Conflicts called Peace and War In terms of its course, it is somewhat similar to an uncontrollable, hybrid war. The main purpose of this paper is to explain the gray areas Conflicts as the concept of the future In Defense Managemant. This research is based on a case study and is an applied method. The method of collecting field and library information and the statistical population of 120 people, using Analytical methods have been utilized and the results of the study indicate that full-fledged and limited war has caused public discontent and cost to the United States, which is why Americans are looking to create a gray area Conflicts by destroying the Takfiri-terrorist groups, supporting NGOs reducing costs and casualties. Gray areas Conflicts include Yemen, Syria, Palestine, Lebanon, Bahrain, Qatar, Iraq, the South China Sea and Ukraine. The best way to challenge the gray area Conflicts& Managemant is ​​the Muslim Alliance against terrorism and avoiding conflicts of identity and differences in order to prevent US presence in the West Asian region

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gray Zone area
 • uncontrollable war
 • hybrid war
 • complete war
 • limited war
 • منابع فارسی

  • پوراحمدی، حسین و رضایی، مسعود(1391)، تحول تاریخی جنگ از الگوهای سنتی تا نوین، فصل‌نامه راهبرد دفاعی شماره 36، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • رشید، غلامعلی،(1393)، واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد دفاعی، شماره 48، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • حیات‌مقدم، امیر و کلانتری، فتح‌ا... (1397)، سال‌نمای دفاعی‌امنیتی محیط پیرامونی ج.ا.ایران، تهران، انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
  • زهدی، یعقوب و کلانتری، فتح‌ا... (1395)، واکاوی رویکردهای جنگ آینده، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.
  • کلانتری، فتح‌ا... (1394)، واکاوی راهبرد نظامی آمریکا در جنگ‌های حال و آینده»، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شمارة 51.
  • کلانتری، فتح‌ا... (1395)، مشخصات جنگ احتمالی آینده علیه ج.ا.ایران و راهبردهای مقابله با آن، فصلنامة راهبرد دفاعی، سال سیزدهم، شمارة 56.

   

  ب. منابع لاتین

  • Huber, Tomas (2014), The Report of United States Army Special Operations Command, New York, Department of Defence U.S.A.
  •  Chambers , John, (2016), Countering Gray-Zone Hybrid Threats”, Modern War Institute.
  • Baques,  Josep, (2017), Towards a definition of the gray zone concept, Research Document of the Spanish Institute for strategic Studies.
  • Hoffman, Frank. G,  (2016)The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted, Gray Zone, Ambiguous, and Hybrid Modes of War The Heritage Foundation, Index Of U.S. Military Strength.
  • Ellis, Devin, (2016), Examinations of Saudi-Iranian Gray Zone Competition in MENA, The University of Maryland, U.S. Department of Defense Joint Staff.