کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طراحی الگوی بومی‌مدیریت دانش در ‌‌‌‌سازمان‌های دولتی ایران

دوره 6، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 7-32

رحمان کشاورز افشار؛ علی حسین کشاورزی؛ شهلا سهرابی


ارائه مدل اندازه‌گیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی)

دوره 5، شماره 18، شهریور 1400، صفحه 7-40

بهزاد قاسمی؛ مسعود حسین زاده؛ ابراهیم محمدی پیرلر؛ فاطمه شمشیری


ارائه چارچوبی جهت بهبود راهبردهای مدیریت دانش در صنایع نیروگاهی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1399، صفحه 223-248

ابوطالب شفقت؛ سیدجواد رضائی؛ پری خسروان؛ رضا عابدی


ویژگی‌های دفاع دانش‌بنیان از منظر مقام‎معظم‌رهبری(مدظله‌العالی)

دوره 4، شماره 13، خرداد 1399، صفحه 297-330

ناصر رحمدل؛ مهدی کامکار؛ حمید یزدانیان


مقاله پژوهشی:بررسی رابطه ساختار سازمانی با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا(ایرنا

دوره 3، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 7-34

سیدعزت‌اله فاطمی‌نسب؛ میثم لطیفی


مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 227-250

حجت الاسلام دکتر حسین تاج آبادی؛ مصطفی نجاتی؛ منصور نیک چهره گل افزانی


نقش مدیریت دانش در کنترل راهبردی سازمان (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی)

دوره 2، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 131-164

ابراهیم محمودزاده؛ مرتضی اشنه در؛ محمدمهدی قوچانی نژاد


الگوی شناخت ویژگی دانش راهبردی برای تدوین تجارب راهبردی مدیران

دوره 2، شماره 5، خرداد 1397، صفحه 159-191

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ احمد سلمانی؛ هوشنگ حاجی‌زاده؛ اصغر باقرزاده


بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 72-109

سیدعزت‌اله فاطمی‌نسب؛ ابراهیم محمودزاده