الگوی شناخت ویژگی دانش راهبردی برای تدوین تجارب راهبردی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

4 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

مدیریت دانش ابزاری مؤثر در بهبود ساختار سازمانی، ارتقاء سطح خدمات و افزایش توان رقابتی سازمان‌ها است. مهم‌ترین مرحله مدیریت دانش،  شناخت ویژگی‌های دانش راهبردی است که خلاء آن در هدف اصلی این تحقیق محسوس است. در واقع هدف تحقیق حاضر کمک به دستیابی به الگوی تدوین تجارب و دانش راهبردی مدیران نظام ج.ا.ا می‌باشد که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، افراد و مدیرانی در سطوح راهبردی و سیاست‌گذاری حاکمیتی و دستگاه‌های کشوری و لشکری نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و تعدادی از آن‌ها نیز در تهیه رساله‌های نظام حکومتی الگو به‌عنوان استاد فعالیت نموده‌اند که در قالب یک نمونه 103 نفری مورد آزمون قرارگرفتند. ابزار اصلی این پژوهش ابتدا مطالعه اسناد و مدارک، سپس مصاحبه آزاد و در نهایت پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. با استفاده از آزمون‌های آماری، 20 ویژگی دانش راهبردی و 20 ویژگی افراد و مدیران دارای این دانش در سه دسته تنظیم شد. این سه دسته عبارتند از: ویژگی‌های مقدماتی (منبعثی)، ویژگی‌های میانی (نتیجه‌ای/ خرد) و ویژگی‌های نهایی (پیامدی / کلان). همچنین ویژگی‌های دانش راهبردی و آشنایی به علوم مدیریت، ویژگی‌های عمومی و تخصصی و ویژگی‌های فردی برای افراد و مدیران دارای دانش راهبردی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pattern of Strategic Knowledge Feature for Developing Strategic Experiences of Managers

نویسندگان [English]

  • Mahammad Reza Hamidi zadeh 1
  • Ahmad Salmani 2
  • Hoshang Haji zadeh 3
  • Asghar Bagher zadeh 4
1 Faculty Member of Shahid Beheshti University
2 Member of the faculty of the National Defense University
3 Ph.D. student of the National Defense University and responsible author
4 Ph.D. student at the National Defense University
چکیده [English]

Knowledge management is an effective tool in improving the organizational structure, improve service levels and increase organizational competitiveness .. The first step is the acquisition of appropriate knowledge, especially knowledge of the strategy at the macro level. The most important step is to identify the characteristics of strategic knowledge and people and managers with the knowledge that it is the main objective of this research  and is very tangible vacuum. The study population, patients and managers in strategic and policy levels of government and the civil and military apparatus of the Islamic Republic of Iran. And has special features and experience requirements. They also provide a model system of government and a number of treatises have activity as professor and in a sample of 103 people were tested. The main tool for this research, is the study of documents, interviews, and the questionnaire free. This questionnaire is available after approval by experts and Cronbach's alpha. Using tests and analyzes, exploratory and confirmatory factor 20 features and 20 features of strategic knowledge and administrators with the knowledge of each of the three categories was set. The three categories are: Basic characteristics (originated), intermediate characteristics and the final properties of the (outcome / macro). It also features a knowledge management strategy and an introduction to science, general and specialized features and personal characteristics were determined for individuals and managers with strategic knowledge. The results confirm the functional model That the holder of the features and characteristics of strategic knowledge and knowledge management strategy And at the end of the study are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Knowledge management
  • Strategic Knowledge
  • Developing Strategic Experiences
الف) فارسی
- اخوان، پیمان؛ باقری، روح ا...  (1389). مدیریت دانش از ایده تا عمل. تهران: انتشارات آتی نگر.
- افرازه، عباس (1384). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
- الوانی، سیدمهدی (1371). مدیریت عمومی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات نشرنی.
- باقری، سیامک (1386). «تأثیر دانش‌های استراتژیک بر موقعیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه حصون، تهران، شماره 11، صص 41-18.
- بیان، حسام‌الدین (1372). آیین مدیریت، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- توحیدی، ارسطو (1391). «الگویی برای انتخاب مدیران سطوح راهبردی»، فصلنامه مدیریت راهبردی، شماره 11، صص 175-155.
- توکل، محمد (1391). «مدیریت انتقال تکنولوژی با تکیه بر وضعیت ایرانی»، فصلنامه رهیافت، شماره 13.
- تولایی، روح‌الله (1387). «ارائه مدل بومی مستندسازی تجربیات خبرگان در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال دوم، شماره 5، صص 78-51.
- جاشاپارا، آشوک (1387). رویکردی منسجم بر مدیریت دانش، ترجمه مصطفی کاظمی، مجتبی کفاشان و مرجان فیاضی، چاپ اول، تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
- جعفری‌مقدم، سعید (1382). مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش، چاپ اول، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
- جعفری، مقدم؛ اخوان، پیمان؛ اختری، م (1390). مدیریت دانش: نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک‌ها، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
- حسن‌بیگی، ابراهیم (1390). مدیریت راهبردی، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- حسن‌بیگی، ابراهیم (1390). مبانی و تفکر راهبردی، تهران: انتشارات سمت.
- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت، تهران: انشارات سمت.
- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1392). سیستم‌های هوشمند خبره و تصمیمات راهبردی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه دفاع ملی.
- حمیدی‌زاده، محمدرضا (1392). مدیریت دانش و دانایی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
- دانش‌آشتیانی، محمدباقر (1389). الگوی طرح‌ریزی راهبردی، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
- داوری، احمد (1378). «مستندسازی تجربیات مشارکت داخل در ساخت نیروگاه‌ها»، فصلنامه مدیریت و توسعه، دوره اول، شماره 1، صص 12-6.
- دهمشگی، جلال؛ فرهنگی، بابک؛ راه‌چمنی، ابوالقاسم (1382). کمیسیون تدوین استراتژیک امنیت ملی امریکا، استراتژیک امنیت ملی امریکا در قرن 21، ترجمه انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، چاپ سوم، تهران: ابرار معاصر.
- فایرستون، جوزف؛ مارک مک، آل روی (1389). مباحث کلیدی در «مدیریت دانش جدید»، ترجمه احمد جعفرنژاد احمد و خدیجه سفیری، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
- قلیچ‌لی، بهروز (1388). مدیریت دانش، فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب‌و‌کارها، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- کاظمی، علی‌اصغر (1391). نقش قدرت در جامعه و روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات فومس.
- گلستان هاشمی، سیدمهدی (1389). «مدیریت نوآوری جامع»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس خلاقیت‌شناسی سازمانی، تهران: مهندسی و مدیریت نوآوری.
- گلوئیک، ویلیام؛ لارنس آر. جاچ (1374). سیاست بازرگانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، چاپ سوم، تهران: انتشارات یادوارهای کتاب.
- نظافتی، نوید؛ رشیدی، مهسا؛ تقوی‌فرد، محمدتقی (1392). «مقایسه تکنیک‌های استخراج دانش و ارائه یک متدولوژی ساخت‍یافته به‌منظور مستندسازی دانش»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 41.
 
 
 
 
 
الف) انگلیسی
- Bennet, Alex and David Bennet (2003), the Partnership between Organizational Learning and Knowledge
- Cooke, J.N. (2005).Knowledge elictitation, Chapter submitted to Handbook of Applied Cognition.
- Cooke, N. (1994). Varieties of knowledge elicitation techniques. International Journal of Human-Computer Studies, 41, 801-849.
- Dalkir, K. (2005), Knowledge management in theory & practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, p. 7.
- Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Elsevier Publication.
- Davenport, T. H., Lurance, P. (2000). Working Knowledge how organization manage what they know, Harvard Business School,USA.
- David, Fred, R. (1993). Concept of Strategic Mamagement, Macmillan Publishing Company.p5.
- Malhotra, Y. (1998), Knowledge Management in Inquiring Organization, Brint. Com: The Biztech Network.
- Milton, N. (2007). KnowledgeAcquisition in Practice A Step-by-step Guide. Springer-Verlag London.
- Nezafati, N. Afrazeh, A. Khadivar, A. (2007). A method for human driven knowledge acquisition (case study in a petrochemical company), IEEE.
- Sucumar, S. (1999), Technologies for Knowledge Management: Customer – Driven Solution is the Key, Dataquest, Supplement Series, pp: 14-17.
- Zack, M. H. (1999), Developing Knowledge strategy, California Management Review, Vol. 41, No. 3, Spring 1999, pp. 125-145.
- zack, MH. Developing a knowledge strategy, California management review, vol. 41,no.3.pp. 125-45.