دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1399 
2. طراحی مدل بهبود صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران با رویکرد آینده‌نگری

صفحه 37-62

ابراهیم لطفیان کریم؛ محمدرضا عرب بافرانی؛ محمد حسن باقری؛ قاسم صانعی؛ نبی الله دهقان


9. مدل مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی-ایرانی در بخش دولتی ایران

صفحه 251-288

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میرعلی سید نقوی؛ عادل صلواتی


12. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌ها با رویکرد ترکیبی

صفحه 337-360

سید شمس‌الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ امیر میمنت آبادی؛ صادق خلیلیان