دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آذر 1399 
مدل مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی-ایرانی در بخش دولتی ایران

صفحه 251-288

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میرعلی سید نقوی؛ عادل صلواتی


مدل‌سازی عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونی‌ها با رویکرد ترکیبی

صفحه 337-360

سید شمس‌الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ امیر میمنت آبادی؛ صادق خلیلیان