طراحی سامانه ‌دید‌بانی ‌راه‌آهن جمهوری‌اسلامی‌ایران در حوزه ترانزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دکتری آینده پژوهی، عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

بر اساس مواد 25 و 26 ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری، بندهای 9، 10 و 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه ترانزیت و زیرساخت‌های مربوطه و همچنین سیاست‌های کلی نظام در چشم‌انداز 1404 در دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل‌و‌نقل بین‌المللی از یک‌سو و اقدامات لازم جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از سوی دیگر توسعه ترانزیت جهت افزایش درآمدهای ارزی برای دستگاه‌های متولی ازجمله راه‌آهن جمهوری‌اسلامی‌ایران الزامی است. نگاهی به آمار عملکرد ده سال گذشته در جاده و ریل باوجود تمام تلاش‌های صورت گرفته، بیانگر فراز و فرود اما با رگرسیون کاهشی است. اشراف اطلاعاتی بر وضعیت راه‎گذرها، رصد برنامه‌های کشورهای عضو راه‎گذر، اطلاع از اقدامات و برنامه‌های آتی رقبا، استفاده از روش‌های آینده‌پژوهی در ساماندهی وضعیت اشاره ‌شده، خصوصاً دیدبانی را تأکید می‌کند. طراحی و به‌کارگیری سامانه دید‌بانی می‌تواند بدون گسست در اقدامات و ساختار موجود با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها شکل و نوع اقدامات موردنیاز را تعیین نماید. پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه‌ای‌ و کاربردی، به لحاظ روش کیفی است و تلاش می‌کند با استفاده از روش داده بنیاد با اتکا به مبنای حقایق و واقعیات موجود و از طریق جمع‌آوری نظام‌مند داده‎ها، به تحقیق بپردازد و در ادامه با تولید داده‌های موردنیاز به اجزاء، شکل ارتباطات، گردش اطلاعات، ساختار و معماری سامانه دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting up and Scaning In The Railways Of The Islamic Republic Of Iran In Transit

نویسندگان [English]

 • Abdol Rahime Pedram 1
 • Ebrahim Mohammadi 2
 • Mahdi Ahmadian 3
1 Academic Member of Supreme National Defense University
2 Ph.D. student of Strategic Management in Supreme National Defense University
چکیده [English]

ccording to Articles 25 and 26 of the Sixth Development Plan, announced by the Supreme Leader, clauses 9, 10 and 11 of the general policies of the resistance economy4 is directing to expand foreign trade services, transit development, based on the general policies of the government in the scope of year of 1404 and achieving a greater share of the international transportation market and taking necessary steps to reduce reliability of national budget on oil sales revenue, the expansion of international transit to earning foreign exchange for custodian sectors including I.R.I Railways is mandatory. A glance at the performance statistics of the last ten years on the road and rail, despite all the efforts made, shows the ups and downs, but with a decrease in regression. Supervision on situations of our international corridors and programs of countries which are sharing these corridors and having information on plans and programs of competitors countries emphasize on the use of futures research methods especially monitoring in organizing the mentioned situation.
Designing and using a monitoring system can determine the shape and type of required actions without interruption in the existing measures and structure by collecting and analyzing the data. The present study is qualitative in terms of developmental purpose and application and tries to use the foundation data method by relying on the basis of existing facts and facts through systematic data collection. In addition with the collection of the required data, components, structure and architecture of the system has been achieved

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transit
 • Corridors
 • System
 • Future studies
 • Setting up a Scanning
 • الف. منابع فارسی

  • آزادی هریسی، علی (1385)، حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، انتشارات وکیل، چاپ اول.
  • امیر احمدیان، بهرام؛ صالحی دولت‌آباد، روح‌الله (1395)، ابتکار جاده ابریشم جدید چین، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره 36،
  • بل، وندل (1391)، مبانی آینده‌پژوهی، ترجمه سعید خزایی، چاپ دوم، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران
  • بنتون، تدویان، کرایپ (1384)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد تهران: انتشارات آگه
  • پدرام، عبدالرحیم؛ احمدیان، مهدی (1394)، آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی، تهران: موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی.
  • پیشاب، پیترواندی‌هاینز (1394)،آموزش درباره آینده، ترجمه مسعود منزوی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • جائوتسی، ماریا؛ ساپیو، بارتولومئو (1395)، آخرین پیشرفت‌ها در روش‌شناسی‌های آینده‌نگاری، ترجمه سینا فقیه و همکاران، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • حافظ نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، چاپ دوم، پاپلی، مشهد
  • روحانی، حسن (1391)، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات راهبُردی.
  • سلیمانی سه دهی، مجتبی؛ میاندوآبشی، الناز (1397)، لجستیک تجاری، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  • صادقی، حسین (1394)، تاریخچه حمل‌ونقل و ترانزیت، سیر تکاملی آن و کنوانسیون‌های مرتبط، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت
  • عبدالله خانی، علی (1388)، طراحی الگوی امنیت منطقه ایی برای محیط خاورمیانه متناسب با...، به راهنمایی دکتر حسین تاش، رساله دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
  • عزتی، عزت‌الله (1388)، ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، چاپ سوم، سمت، تهران
  • عنایت ا...، سهیل (1395)، پرسش از آیند، روش‌ها و ابزارهای تحول سازمانی و اجتماعی، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
  • کِر آرنولد (1385)، اصول مهندسی راه‌آهن، انتشارات مرکز آموزش علمی ـ کاربردی راه‌آهن.
  • کوواسا، تئومو (1394)، کاربست آینده‌نگاری راهبردی در دولت، ترجمه محسن کشاورز ترک، تهران: مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی.
  • محترم، رحیم؛ موثق، مهرداد، (1398)، حمل‌ونقل بین‌المللی، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
  • وی، چون (1384)، هنر دیده‌بانی، مترجم، سعید خزایی تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

   

  ب. منابع لاتین

  • Aguilar, Francis Joseph (1967). Scanning the Business Environment, New York, NY: Macmillan Co.
  • Bishop, P.&Hines,A.)2006) .  Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight,Social Technologies,USA.
  • Bishop,P.&Hines,A.(2012). Teaching about the Future', PalgraveMacmilan,UK
  • Cornish, E. (2004). Futuring: The Exploration of the Future, World Future Society ,Bethesda,Maryland USA.
  • Inayatullah, S.(2007). Questioning the Future (Methods and Tools for Organizational and societal Transformation) (3rd ed),Tamkang University
  • Kirk, J., Miller, ML. (1986). Reliability and validity in qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage
  • Kuchins,Andrew C.(2013). Why Washington  Needs to Integrate the New Silk Road with the Pivot to Asia?,Asia  Policy,16 July.
  • Logistics Training Council for theWestern Australian Department of Training and Workforce Development, june (2015). Logistics Industries Environmental scan
  • Miles, Ian and Saritas, Ozcan and Sokolov, Alexander (2016). Foresight for Science, Technology and Innovation, Springer International Publishing Switzerland.
  • Saritas, Ozcan and Smith, Jack E. (2011). The Big Picture – trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals, Futures 43, 292–312.
  • Saunders, M. Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Research methods for business students (p. 649).