دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1399 
6. رویکرد آینده پژوهانه در ترسیم سناریوهای مدیریت و هدایت راهبردی افکار عمومی ‌جامعه ایران در افق 1410

صفحه 143-188

حسین ابراهیمی کوشالی؛ غلامرضا گودرزی؛ حسین ساری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


9. الزامات دانش‌بنیان کردن اقتصاد درچهارچوب ‌سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی

صفحه 257-284

سید کاظم دلخوش اباتری؛ سیدشمس الدین حسینی؛ پیمان اخوان