دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، خرداد 1400 

مقاله پژوهشی

تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی سمنان)

صفحه 7-34

عباسعلی رستگار؛ سیدمهدی موسوی داودی؛ امین همتی؛ مصطفی رئوفی


وضعیت اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان-اقتصاد مقاومتی

صفحه 101-130

سید شمس الدین حسینی؛ سید کاظم دلخوش اباتری؛ پیمان اخوان


طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان با رویکرد معنوی

صفحه 203-226

مجتبی اسکندری؛ محمدرضا سلطانی؛ حسین حبیبی