بیانیه گام دوم انقلاب؛ سند ‌طرح‌ریزی راهبردی حرکت در مرحله دوم انقلاب اسلا‌می

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بیانیه گام دوم انقلاب با توجه به اهمیت صادرکننده و اهمیت زمانی صدور آن، در جهت مفاهمه حداکثری بین امام و امت، نیازمند مطالعه بسیار دقیق است. با توجه به پیچیدگی و عظمت مفهو‌می‌بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ضروری است که از زوایای مختلف به آن نگریسته شود تا بتوان با جمع‌‌این دیدگاه‌ها به فهم جامع آن نزدیک شد. یکی از منظرهایی که می‌توان جهت بررسی بیانیه مورداستفاده قرار داد، تحلیل و بررسی بیانیه از منظر و دیدگاه راهبردی است و به عبارتی بهتر، بیانیه را محصول تحلیل راهبردی دانستن است.‌‌این بررسی در پی پاسخ به‌‌این سؤال محوری است که شواهد و گزاره‌های دال بر نگاه راهبردی در بیانیه گام دوم چیست؟
در‌‌این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی محتوای بیانیه گام دوم و احصا نشانه‌های سند طرح‌ریزی راهبردی بودن آن پرداخته شده است.
با توجه به مطالعه دقیق متن بیانیه و بیانات منتخب و مرتبط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به روش تحلیل مضمون،  287 گزاره کلیدی‌، 295 مضمون پایه‌، 80 مضمون سازمان‌دهنده و 9 مضمون فراگیر شناسایی شده است. در پژوهش حاضر گزاره‌های تحلیل وضع موجود انقلاب، سلسله‌مراتب اهداف انقلاب، مبانی و اصول حاکم، سیاست‌ها و راهبردهای حرکت انقلاب اسلا‌می‌در گام دوم، احصا و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Statement Of “Second Phase of the Revolution” ; Strategic planning document of the movement in the second stage of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

 • Ali Torabi
Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

he statement of the Second Phase of the Revolution, considering the importance of the exporter and the time importance of its issuance, requires a very detailed study. This is important in order to make the words of the Imam of the society more effective through the maximum communication between the Imam and the Ummah. In this regard, given the complexity and conceptual grandeur of the Declaration of the Second Phase of the Revolution, it is necessary to look at it from different angles so that perhaps by summarizing these views one can approach its comprehensive understanding. One of the perspectives that can be used to review the statement; Analysis of the statement from a strategic perspective is, in a sense, a statement of strategic analysis. In other words, this study seeks to answer the central question of what is the evidence for the strategic view in the second step statement?
In this research, using the content analysis method, the content of the Second Phase of the Revolution and counting the signs of the strategic planning document have been studied.
According to a detailed study of the text of the statement, 287 key propositions, 295 basic themes, 80 organizing themes and 9 Inclusive theme have been identified. In this research, the propositions of analyzing the current situation of the revolution , the hierarchy of the goals of the revolution, the governing principles and principles, policies and strategies of the Islamic Revolution movement in the second step have been calculated and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Statement Of Second Phase
 • the current situation of the revolution
 • strategy
 • strategic planning
 • strategic thinking
 • الف. منابع فارسی

  • آقا محمدی، داوود؛ شریفی، شهاب (1397)، ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش شناسی ‌طرح‌ریزی راهبردی، فصلنامه علمی‌مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال سوم، شماره 10، تابستان 1398، صفحات 149 -196
  • احمدی، حسین (1377)‌، ‌‌برنامه‌ریزی استراتژیک و کاربرد آن، تهران: کانون فرهنگی انتشارات سایه نما
  • ابراهیمی، رضا؛ طباطبایی‌، امیر (1379)، حسابرسی استراتژی، تهران‌،  انتشارات منشور بهره وری.
  • برت‌، نی نوس (1377)‌، رهبری بصیر، ترجمه محمد ازگلی، برزو فرهی،  تهران‌، دانشگاه امام حسین علیه السلام.
  • بل، وندل (1392)، مبانی‌‌‌آینده پژوهی، ترجمه مصطفی تقوی و محسن محقق، تهران: انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • پارساییان، علی؛ اعرابی، سید محمد (1393)، مدیریت راهبردی، فرد آر، دیوید، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • پیرس، جان‌‌ای؛ رابینسون، ریچارد بی (2011)، مدیریت استراتژیک تدوین، پیاده سازی و کنترل، ترجمه محمد حسین بیرامی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
  • رضاییان، علی (1395)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت.
  • حسن بیگی، ابراهیم (1394)، مدیریت راهبردی، تهران، سمت.
  • چگینی، حسن (1374)، ‌طرح‌ریزی راهبردی نظا‌می‌و ‌‌برنامه‌ریزی دفاعی، تهران، مجله سیاست خارجی، شماره 14.
  • قنوات، مسعود؛ فرج پور، عبدالحسین؛ علی اکبری، احسان (1387)، ‌طرح‌ریزی پدافند غیر عامل، تهران، دافوس آجا.
  • خرمشاد، محمدباقر؛ دهقان، نبی الله؛ چهاردولی، عباس؛ دهشیری، محمدرضا؛ حجتی، احسان اله (1397)، تدوین الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران در خارج از کشور، فصلنامه علمی‌مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال سوم، شماره 11، پاییز 1398، صص 161 - 206
  • روشندل، مهدی؛ آبیاتی، علیرضا؛ همراه کمال آبادی، یاسر؛ گل محمدی، حجت الله؛ پایدار، رامین (1398)، بررسی مدل‌های نوین مدیریت استراتژیک در تحقق اهداف اقتصادی سند 1404 با توجه به بیانیه گام دوم‌، سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری‌.
  • علی احمدی، علیرضا‌؛ فتح الله‌، مهدی؛ تاج الدین،‌‌ ایرج (1382)‌، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک‌، تهران‌، تولید دانش‌، چاپ یازدهم
  • عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390)‌، تحلیل مضمون  و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، شماره پیاپی 10، صص 198-151
  • فرد آر‌، دیوید (1379)‌، مدیریت استراتژیک‌، ترجمه پارساییان‌، علی؛ اعرابی‌، سید محمد، تهران‌، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • قیو‌می‌ابرقویی، عباس (1395)، نگاه نامتعارف به ‌‌برنامه‌ریزی، فصلنامه علمی- ترویجی سیاست نامه علم و فناوری، سال ششم، شماره 1، بهار 95
  • کاظم زاده، هادی (1398)، نقش ولایت فقیه در گام دوم انقلاب، مجله پیام، بهار 1398، شماره 132، صص 52- 31
  • کرنت، رابرت ام (1396)، مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی، ترجمه آرش خلیلی نصر، تهران: آریانا قلم (سال انتشار کتاب اصلی: 2013).
  • مقیمی، سید محمد (1397)، بیانیه گام دوم، رهنامه پیشرفت‌‌ایرانی- اسلامی، فصلنامه علمی‌ پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 26 شماره 3، پاییز 97
  • مرویان حسینی، سیدمحمود (1397)، نگاهی به کلیدواژه‌های مهم در بیانیه گام دوم انقلاب، ماهنامه علمی‌ تخصصی  مشکو‌ة‌، زمستان 1397 - شماره 141 
  • یگانه، منصور؛ فضلی، فاطمه؛ یگانه، خدیجه (1390)‌، چارچوب تهیه برنامه‌های استراتژیک مراکز مطالعاتی دستگاه‌های اجرایی کشور، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیستم، شماره 56، زمستان 1393
  • یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ صالحی، منیره (1394)، از ‌‌برنامه‌ریزی استراتژیک تا طراحی سازگارشونده در دانشگاه، فصلنامه انجمن آموزش عالی‌‌ایران، سال ششم، شماره سوم، تابستان 1393

  ب. منابع اینترنتی

  • KHAMENEI. IR: (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 01 / 01/ 98 )
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی، 29/11/97 )
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 01/03/98)
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، بیانات در دیدار کارگران، 04 / 02/ 98 )
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام‌حسین(ع)‌، 18 / 02/ 98 )
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ه، 08 / 03/ 98 )
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، پیام به پنجاه و چهارمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلا‌می‌دانشجویان در اروپا‌، 05 / 11/ 98 )
  • KHAMENEI. IR (رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) ، دیدار طلاب حوزه‌های علمیه با رهبر انقلاب، (21 / 07/ 98 )

   

  ج. منابع لاتین

  • Al-Nuaim, H.A. (2011). An Evaluation Framework for Saudi E-Government. Journal of e-government Studies and Best Practices.
  • Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
  • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
  • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
  • Holloway, I. &Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence, Qualitative Research, Vol. 3, No. 3, Pp. 345-357.
  • Garbuio, M., King, A.W. and Lovallo, D. (2011). Looking inside: Psychological influences on structuring a firm’s portfolio of resources. Journal of Management, 37(5), 1444-1463.
  • Helfat, C.E., and Martin, J.A. (2015). Dynamic Managerial Capabilities: Review and Assessment of Managerial Impact on Strategic Change. Journal of Management, 41 (5): 1281-1312.
  • King, N., &Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, London: Sage. Lincoln, Y. &Guba, E. (1985), Naturalistic Inquiry, Beverley Hill, CA: Sage.
  • Matthews, Joseph R. (2005). Strategic planning and management forlibrarymanagers.
  • Sharma, M.J, Moon,I&Bae, H‌. (2012). Analytic hierarchy process to assess and optimize distribution network. Applied Mathematics and Computation, 202, 256-265
  • Sarkar,P.K. &Singh,M. (2013). Narrowing the digital divide: the Australian situation. International Journal on Computer Science and Information Systems, 3(2) , 27-35
  • Shareef, S.M. (2012). Analysis of the e-government stage model evaluation using SWOT- AHP method. Available from: roar. Uel.ac.Uk / jspui / handle/ 10552/ 1314 [Last Accessed on 20th February 2012].
  • Valentin, E.K. (2014). Away With SWOT Analysis: Use Defensive / Offensive Evaluation Instead. The Journal of Applied Business Research, 21(2)
  • Westport, Conn. Libraries Unlimited.Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods, Thousand Oaks,CA: Sage.