دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آذر 1402 

مقاله پژوهشی

تدوین نظام موضوعات در مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران

صفحه 7-38

محمد شریفی؛ علیرضا پیروزمند؛ محمدکاظم احمدی حاجی؛ علی آقاپور؛ حمیدرضا محمدی


تنوفا و دکترین نظامی رژیم صهیونیستی

صفحه 71-96

محمدحسین صفایی؛ محسن رستمی؛ علیرضا سعادتمندی


تحلیلی بر پیاده‌سازی راهبرد در پروژه‌ها (مورد مطالعه بخش آب)

صفحه 97-119

فرج‌اله فتح‌اله پورکامی؛ سید جواد امینی؛ رسول زرگرپور؛ حمید زرگرپور


تحلیل روندهای مطلوب جمهوری اسلامی درتحولات بیداری اسلامی

صفحه 153-186

سید جلال دهقانی‌فیروزآبادی؛ هادی جمشیدیان؛ محمد مهدی پرویزی


تدوین الگوی نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت در ‌سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 187-213

سیدمهدی الوانی؛ محسن شرکائی؛ محمد عطایی؛ امید اردلان