تدوین نظام موضوعات در مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

فرهنگ، بالاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد. فرهنگ در کنار ابعاد سیاسی و اقتصادی بُعدی از ابعاد جامعه و مهم‌ترین آن نیز به‌شمار می‌آید و تکامل یک جامعه نیز در گرو توسعه، تعالی و تعمیق فرهنگ متناسب با آن در تمامی‌لایه‌های جامعه است. از این رو اگرچه فرهنگ همواره مورد توجه بوده است ولی عمومیت یافتن و درک اهمیت آن در حیات انسان و تأثیرش بر کلیه رفتارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... به­واسطه شرایط پیچیده و متغیر عصر جدید، سبب گشته به­گونه‌ای برجسته‌تر مطمح نظر قرار گیرد. پژوهش حاضر با شناسایی موضوعات مدیریت راهبردی فرهنگی کشور، ضمن تعیین معیارهای دقیق و پذیرفته‌شده از سوی جامعه‌ی علمی و تدوین آن در قالب یک الگوی مفهومی، پس از اعتبارسنجی، مسائل و موضوعات موجود، محتمل و مطلوب را شناسایی، گونه‌بندی و اولویت‌گذاری کرده است. روش این تحقیق تکاملی است. روش‎ گردآوری داده‌‎ها دراین تحقیق از دو روش میدانی و روش کتابخانه‌ای استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده، از قواعد الگوسازی در روش تحقیق تکاملی استفاده شده است. مهم‌ترین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در روش تحقیق تکاملی، «گمانه زنی، گزینش، پردازش» نسبت به ابعاد و مولفه‌‌های وصفی الگو، براساس اطلاعات جمع‌آوری شده است. یافته­های این تحقیق در سه بخش مفاهیم یا محتوا (بنیادی، ساختاری و کاربردی)، ساختار و نظامات (کلان، میانی و خرد) و محصولات (عامل انسانی و موثر؛ فناوری و فعل فرهنگی و کالا و خدمات و آثار) تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification of System of Issues in the Strategic Cultural Management in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sharifi 1
 • Alireza Piroozmand 2
 • Mohammad Kazem Ahmadi Haji 1
 • Ali Aghapour 1
 • Hamid Reza Mohammadi 1
1 Ph.D. student of Cultural Strategic Management in Supreme National Defense University, and Responsible Author
2 Assistant professor of Supreme National Defense University
چکیده [English]

Culture is the highest element that has a fundamental role in the existence of any society. Along with the political and economic dimensions, culture is also one of the dimensions of society and its most important, and the development of a society depends on the development, excellence and deepening of culture in accordance with it in all layers of society. Therefore, although culture has always been considered, but its generalization and understanding of its importance in human life and its impact on all social, political, economic and ... behaviors due to the complex and changing conditions of the new age, has led to a more prominent consideration To take. The present study, by identifying the issues of strategic cultural management of the country, while determining the accurate and accepted criteria by the scientific community and compiling it in the form of a conceptual model, after validation, has identified, sorted and prioritized existing and desirable issues and issues. The method in this research is evolutionary. In this research, two field methods and a scientific and specialized library method were used to collect data. To analyze the collected information, the rules of modeling in the evolutionary research method have been used. The most important method of data analysis in the evolutionary research method, "speculation, selection, processing" of the dimensions and descriptive components of the model, has been collected based on information. Findings of this research have been compiled in three sections: concepts or content (basic, structural and applied), structure and systems (macro, intermediate and micro) and products (human and effective factor; technology and cultural act; and goods, services and works).

کلیدواژه‌ها [English]

 • System of Cultural Issues
 • Evolutionary Research Method
 • Strategic Management
 • Cultural Management
 • Policy Making
 • امام خامنه‌ای، سیدعلی (1383)، دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر انقلاب، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (مدظله).
 • آجرلو، اسماعیل (1391)، مبانی نظری مهندسی فرهنگی در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی‌ایران (اصول حاکم بر فرهنگ، چشم‌انداز فرهنگی، سیاست‌ها و شاخص‌های کلان فرهنگی)، تهران: پرهیب.
 • آقاپور، علی و نعیم شرافت (1400)، سرمشق فرهنگ؛ مجموعه بیانات و احکام حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری در خصوص شورای عالی عالی انقلاب فرهنگی، طرح پژوهشی، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • بابایی، احسان (1394)، بایسته‌های فرهنگ عمومی‌از منظر مقام معظم رهبری، تهران: دفتر نشر معارف
 • بیلی،کنت (1391)، نوع‌شناسی و گونه‌شناسی: مقدمه‌ای بر فنون دسته‌بندی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 • پارسانیا، حمید (1387)، نسبت علم وفرهنگ، فصلنامه راهبرد فرهنگ، تابستان ، شماره 2 .
 • پرکان، حسین و سلمانی، مرتضی (1390)، طراحی الگوی مفهومی‌تحلیل فرهنگی کشور، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال اول، شماره دوم، پاییز.
 • پیروزمند، علیرضا (1383)، تعیین الگو و طبقه بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • پیروزمند، علیرضا ( 1388)، مهندسی فرهنگی علم و فناوری، فصلنامه علمی‌مطالعات فرهنگ ارتباطات، دوره 10. شماره 5.
 • پیروزمند، علیرضا (1393)، نظریه بنیادین در مناسبات دین و فرهنگ، قم: معارف.
 • پیروزمند، علیرضا (1395)، مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی، تهران: تمدن نوین اسلامی.
 • پیروزمند، علیرضا و علیخانی، حامد ( 1396)، روش تحقیق، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
 • پیروزمند، علیرضا و جهانبخش، عباس (1397)، مبانی و روش تحقیق تکاملی در علوم انسانی اسلامی، کتاب نظریه، شماره سوم، تهران: صدرا.
 • جعفرزاده، محمدحسن (1392)، منشور فرهنگ: گامی‌به سوی مهندسی فرهنگ کشور از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج).
 • خاکی، غلامرضا ( 1378)، روش تحقیق (با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی)، تهران : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی‌کشور: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
 • خسروپناه، عبدالحسین (1396)، منظومه فکری حضرت آیت­الله العظمی‌خامنه‌ای (نظام بینشی، منشی و کنشی)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • دادرس، محمد (1391)، طبقه‌بندی چندگانه موضوعی واژگان پایه فارسی، فصلنامه مطالعات درسی، دوره7. شماره27.
 • سیاهپوش، امیر و آقاپور، علی (1389)، فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری، تهران: نشر شهر و مرکز پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا.
 • سندنقشه مهندسی فرهنگی کشور،(1391)،مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ،تاریخ 15/12/1391
 • شاین، ادگار(1383)، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، تهران: سیمای جوان.
 • صاحبی، محمدجواد (1384)، مناسبات دین و فرهنگ در جامعه‌ایران، مجموعه مقالات، جلد اول. تهران: انتشارات طبع و نشر.
 • صادقی‌مقدم، محمدحسن؛ بنایی‌اسکویی، محمد و قسمتی تبریزی، علی (1397)، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (27آذر 1363-29 اسفند1396)، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.          
 • طائب، حمیده (1390)، مولفه‌های فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • عبدی، عباس (1385)، تحلیل محتوای مطالب امام خمینی(ره) در پیام‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها از سال 1341 تا 1368، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی(ره).
 • فرامرز قراملکی، احد (1387)، روش‌شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم رضوی.
 • فوزی، یحیی و قربانی، فاطمه (1393)، تحلیل محتوای کمی ‌و کیفی مصاحبه‌ها و پیام‌های امام خمینی(ره) براساس صحیفه امام، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره‌های 2 و 3.
 • قدردان ملکی، محمدحسن. (1387)، مهندسی فرهنگی و نظام موضوعات، مجله پگاه حوزه، خرداد، شماره 232 .
 • کلانتری، مهرداد و دیگران (1397)، نظام موضوعات و مفاهیم نظریه سبک زندگی اسلامی ‌بر مبنای سیره علوی با تأکید بر نهج‌البلاغه، دوفصلنامه پژوهش‌نامه سبک زندگی، سال چهارم، شماره7، پاییز و زمستان.
 • گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، حسین چاوشیان، تهران: نشر نی.
 • لطیفی، میثم و عبدالحسین‌زاده، محمد (1395)، الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی‌در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 20.
 • مارشال و راس‌من (1377)، روش تحقیق کیفی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • موحدی، مسعود (1383)، تعیین ویژگی‌های فرهنگ ملی- اسلامی، طرح پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران.
 • مهدوی، عبدالمحمد (1383)، الگوها و سازوکارهای تحول فرهنگ سازمانی، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)، شماره 51، خرداد و تیر.
 • ناظمی‌اردکانی، مهدی (1383)، مهندسی فرهنگی کشور؛ تحلیلی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • ناظمی‌اردکانی، مهدی (1397)، مهندسی نظام مدیریت راهبردی کشور، تهران: آثار فکر.