تنوفا و دکترین نظامی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در ادامه­ی سلسله برنامه­های ارتش رژیم صهیونیستی و ذیل دکترین نظامی این رژیم، خصوصاً "راهبرد نبرد بین جنگ­ها" این­بار فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی طرحی موسوم به "تِنوفا" را معرفی کرده است. هدف از اجرای این برنامه پیروزی قاطع و کوتاه مدت در عین افزایش تلفات دشمن در جنگ­های آینده است. به ادعای فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی این مقصود به وسیله ترکیب بخش­های مختلف ارتش با یکدیگر (ایجاد یک شبکه­ی چند بُعدی)، نو سازی ادوات جنگی و تجدید آموزش­های نظامی برای نیروهای رسمی و ذخیره­ی ارتش حاصل می‌شود؛ با وجود تبلیغات گسترده در خصوص این برنامه­ها اما آیا دکترین نظامی رژیم نیز بر همین اساس استوار است؟ این تحقیق به دنبال تبیین اصول بنادین و پنهان دکترین نظامی رژیم صهیونیستی ذیل طرح تنوفا است. طبق یافته­ها و بر اساس ترجمه، تحلیل و جمع­بندی اظهارات ایده­پردازان اندیش­کده­های صهیونیزم، تنوفا یک آرایش دفاعی امّا تهاجم محور است که تکیه زیادی بر عملیات روانی دارد. به نظر می­رسد اگرچه مهم­ترین دستاورد این طرح تا کنون تلاش هرچه­بیشتر برای تضعیف توانایی‌های تهاجمی دشمنان بوده، اما معضل تکمیل توانایی‌های ارتش در تدارک جنگ بعدی همچنان مرتفع نشده است. در واقع با توجه به تشتت سیاسی در ساختار رژیم صهیونیستی و عدم تامین مالی مناسب برای اجرای کامل این طرح، تنوفا بیش از آنکه بر توان­مندی ارتش رژیم استوار شود بر اقدمات هدف­مند روانی اصرار دارد تا در راستای بازدارندگی رژیم صهیونیستی در دکترین نظامی­اش ظرفیت­سازی کند. تعامل و همکاری میان موساد و ستاد ویژه فرماندهی ایران برای ایجاد اغتشاشات داخلی و تلاش برای مهندسی اجتماعات اعتراض­آمیز در جمهوری اسلامی ایران، می­تواند گواهی بر این تحلیل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tenofa and Zionist Regime's Military Doctrine

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Safaee 1
  • , Mohsen Rostami 1
  • Alireza Saadatmandi 2
1 Assistant professor of Supreme National Defense University, and Responsible Author
2 Ph.D. student of Knowledge Strategic Management in Supreme National Defense University
چکیده [English]

In continuation of the series of programs of the Zionist regime's army and under the military doctrine of this regime, in particular, the "strategy of fighting between wars", this time the commander of the Zionist regime's army has introduced a plan called "Tenofa". The purpose of implementing this plan is decisive and short-term victory while increasing enemy casualties in future wars. According to the commander of the army of the Zionist regime, this purpose is achieved by combining different parts of the army with each other (creating a multi-dimensional network), modernizing military equipment and renewing military training for the official and reserve forces of the army. ; Despite the widespread propaganda about these programs, is the regime's military doctrine based on this? This research seeks to explain the basic and hidden principles of the military doctrine of the Zionist regime under the Tanufa plan. According to the findings and based on the translation, analysis and summation of the statements of Zionist schools of thought, Tanufa is a defensive but attack-oriented arrangement that relies heavily on psychological operations. It seems that although the most important achievement of this plan so far has been to try as much as possible to weaken the offensive capabilities of the enemies, the problem of completing the capabilities of the army in preparing for the next war has not yet been resolved. In fact, due to the political fragmentation in the structure of the Zionist regime and the lack of adequate financing for the full implementation of this plan, Tanufa insists on targeted psychological measures rather than relying on the capabilities of the regime's army in order to deter the Zionist regime in the doctrine. build its military capacity. The interaction and cooperation between the Mossad and the special headquarters of Iran's command to create internal disturbances and attempt to engineer protesting gatherings in the Islamic Republic of Iran can be a testimony to this analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Doctrine
  • Battle Strategy Between Wars
  • Tanufa and Iran