ارائه الگوی مدیریت جهادی در مسیر تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در حوزه اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نیاز امروز کشور به الگوهای مدیریتی بومی امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه امروزه نظریه‌های مدیریتی نوین غربی نیز به این نکته اذعان دارند که سبک مدیریتی در هر جامعه‌ای باید متناسب با اصول و ارزش‌های آن جامعه باشد. از آنجایی که کشور ما از جهات مختلفی در معرض انواع فشارهای ظالمانه دولت‎های استکباری قرار گرفته است، ارائه الگوی مدیریت جهادی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اهمیت مضاعف دارد. مقام معظم رهبری  با تاکیدات فراوان بر مساله اقتصاد، تولید و معیشت مردم، توجه نخبگان و مسئولین را به این امر جلب کرده‌اند. هدف این مقاله تبیین الگوی مدیریت جهادی جهت تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در حوزه اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این مقاله کیفی بوده و به لحاظ کاربرد تحقیق بنیادی، هدف تحقیق اکتشافی از نوع توصیفی، افق زمانی مقطعی و از ابتدای رهبری تا کنون است و مبتنی بر روش ترکیبی از دو روش داده بنیاد ساخت یافته و تحلیل مضمون از رهنمودهای ایشان مراحل سه‌گانه کدگذاری انجام و الگوی نهایی ارائه‌شده است و با آزمون خبرگان، مؤلفه‌ها مورد اعتبارسنجی قرارگرفته است. در نهایت این الگو شامل 5 بعد پارادایمی است که عبارتند از: 1- شرایط علی با مقولات اصلی ظرفیت نهادی و امید به آینده 2- شرایط زمینه‌ای با مقوله اصلی پیش‌نیازهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی 3- شرایط مداخله‌گر با مقولات اصلی حکمرانی کارآمد و مدیریت جهادی با محوریت اسلام 4- راهبردها با مقولات اصلی خودکفایی اقتصادی و بهبود بهره‌وری ملی 5- پیامدها با مقولات اصلی رفاه اجتماعی، عزت ملی و پیشرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Jihadi Management Model for Implementing Iran’s Supreme Leader's Policies in Resilient Economy

نویسنده [English]

 • Hamid Haji Molla Mirzaee
Assistant professor of Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

Today’s need for our country for indigenous management patterns is unavoidable, as today's modern Western management theories admit that the management style in a society should be in line with the principles and values of that society. For this purpose, this study aims to investigate the characteristics of Jihadi Management Style through Systematic Analysis. Since our country has been exposed to various types of oppressive governments in many ways in different aspects and dimensions, the design and presentation of a Jihadist Model for realization and implementation of the Resilient Economy has become increasingly important. In recent years, the Supreme Leader has drawn attention to the issue of the economy, production and livelihoods of the people, with the emphasis on elites and officials. Therefore, the present study seeks to present a pattern of jihad management in the direction of implementing the policies of the Supreme Leader of Iran in the field of Resilient Economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management
 • Jihadist Management
 • Indigenous Theories
 • Resistance Economics
 • ابراهیمی‌فر، علی (1386)، مبانی اعتقادی فرهنگ و مدیریت جهادی، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی.
 • اشتریان، کیومرث (1386)، سیاست‌گذاری عمومی در ایران، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
 • اصلی پور ، حسین (1393)، تببین ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی، مطالعات مدیریت انتظامی، سال دوازدهم، پاییز 1396 شماره 3.
 • الوانی، سید مهدی (1391)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی.
 • آقا پیروز، علی؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی زاده، سید محمود (1386)، مدیریت در اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد (550 قمری)، غررالحکم، ج ۳، ۳۶۵ ، انتشارات دارالکتب الاسلامیه
 • حسین پور ، داوود و همکاران (1395)، رابطه مدیریت جهادی و استراتژی‌های اقتصاد مقاومتی، پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 24، شماره 79، صص 122-99
 • حسینی پور، سید محمد رضا و همکاران (1394)، فرهنگ و مدیریت جهادی کلید تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران
 • حر عاملی (1082 ه.ق)، وسایل الشیعه، ج 11،‌ أبواب جهاد النفس، باب 1، ح 1 ، ص. ۱۲۲
 • خامنه ای، علی (1392)، سیاست‌های کل اقتصاد مقاومتی، بازیابی از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: http://www.leader.ir/fa/content/11480
 • راستی، علی (1391)، مدیریت علمی، مدیریت اسلامی و مدیریت جهادی، اولین همایش علمی مدیریت جهادی، تهران.
 • سلیمی، حسین (1381)، سیاست از نظر امام علی (ع)، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • سید رضی (400 ق)، نهج‌البلاغه، تألیف: الشریف الرضی أبی الحسن محمد بن الحسین بن موسى بن محمد،  ج ۳، ص 184 ، مجموعة خطب مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام وأوامره وکتبه ورسائله وحکمه ومواعظه، به قلم فیض الاسلام.
 • شعبان زاده، سمانه (1393)، شاخص سازی متغیرهای اقتصادی با مبانی اقتصاد مقاومتی در ایران با بررسی عملکرد اقتصادی از 1368 تا 1391، پایان نامه کارشناسی ارشد، بابل،  دانشگاه پیام نور واحد بابل.
 • شماعی کوپایی، میلاد (1393)، شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • فخیمی زاده ، سیروس و شمسی ، یوسف (1397)، معیارهای مدیریت اسلامی، اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت.
 • قربانی زاده، وجه الله و همکاران (1394)، تحلیل محتوای متون سبک مدیریت جهادی، مطالعات مدیریت انتظامی، سال دهم تابستان 1394 شماره 2. صص 250-219
 • قلی پور ارکمی، علی و طاهری ، ابوالفضل (1393)، درآمدی بر فرهنگ و مدیریت جهادی، انتشارات الهام نور
 • اصغر زاده، علی و رومیانی، حسین (1394)، تحلیل سیستمی سبک مدیریت جهادی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • عطافر، علی؛ شاهین، آرش؛ صدوق کسمایی، مریم (1391)، تحلیل تاثیر عوامل موثر درون سازمانی بر تمایل کارکنان به اجرای برنامه های تحول سازمانی در شرکت گاز استان اصفهان، ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 • کلینی، یعقوب (1375)، اصول کافی، تحقیق علی اکبر غفاری، نشر دارالکتب الإسلامیة، چاپ ششم،
 • مجلسی محمد باقر (1110)، بحارالأنوار، ج .
 • محمدعلی زاده، اکبر و زارع، ساسان (1394)، الگوی عمل جهای از دیدگاه امام خامنه ای، مدیریت اسلامی، سال 23 پاییز 1394 شماره 3. صص 70-47
 • مرادی، حسن و فیروزآبادی، سید حسن (1395)، دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری، مطالعات قدرت نرم، دوره 6 شماره 5، صص 190-106
 • مقیمی، محمد (1393.08.15)، به‌سوی الگوی مدیریت جهادی، بازیابی از سایت اختصاصی سید محمد مقیمی: prof-moghimi.ir
 • مقیمی، محمد. (1394.03.10)، بایسته‌های نظریه بومی مدیریت مبتنی بر اندیشه‌های ناب اسلام محمدی، بازیابی از سایت اختصاصی سید محمد مقیمی: prof-moghimi.ir
 • مکارم شیرازی، ناصر (1380)، تفسیر نمونه، چاپ 32، انتشارات دارالکتب الاسلامیه .
 • مکارم شیرازی، ناصر (1376)، مدیریت و فرماندهی در اسلام، اصفهان، ناشر دیجیتالی مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
 • میرزاخانی، رضا (1391)، مدیر شایسته از منظر قرآن کریم، مجموعه مقالات برگزیده در همایش‌های ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، دبیرخانه دانشکده مدیریت، تهران.
 • نبوی، محمود (1387)، مدیریت اسلامی، قم، مرکز انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم.
 • طریقی، نرگس قنبری، مجتبی (1396)، فرهنگ و مدیریت جهادی در پرتو قرآن کریم، کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران.