کلیدواژه‌ها = مدیریت راهبردی
تدوین نظام موضوعات در مدیریت راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1402، صفحه 7-38

محمد شریفی؛ علیرضا پیروزمند؛ محمدکاظم احمدی حاجی؛ علی آقاپور؛ حمیدرضا محمدی


طراحی مدل هوش راهبردی به‌عنوان ابزار توسعه مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و ‌جوانان

دوره 4، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 83-114

وحید زارع؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ رضا شجیع؛ پرویز کفچه


مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 67-102

محمود احمدی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ امیر جعفرپور


مقاله پژوهشی:ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 227-250

حجت الاسلام دکتر حسین تاج آبادی؛ مصطفی نجاتی؛ منصور نیک چهره گل افزانی


طراحی الگوی فرهنگ سیاسی مطلوب در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور

دوره 2، شماره 8، دی 1397، صفحه 133-157

مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا زرگر


ارکان جهت‌ساز مدیریت راهبردی امور تبلیغات براساس گفتمان ولایت‌فقیه

دوره 2، شماره 5، خرداد 1397، صفحه 97-132

محمدحسن زورق؛ سیدعلیرضا شریفی


راهبردهای ترویج تفکر موعودگرایی

دوره 1، شماره 3، آذر 1396، صفحه 119-136

غلامرضا گودرزی؛ حسن ملک‌محمدی