کلیدواژه‌ها = نظریه داده‌بنیاد
تدو ین الگوی دانشگاه ناب (مطالعه موردی : دانشگاه صنعتی مالک اشتر)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 165-180

امین پاشایی هولاسو؛ قاسم تقی‌زاده


الگوی راهبردی توسعه قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک در صنعت هوافضای وزارت دفاع

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 7-40

غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی؛ مجید کریمی فرد


نهج‌البلاغه: راهنمای جامع معیارهای رفتاری ارزیابی عملکرد

دوره 6، شماره 24، اسفند 1401، صفحه 7-32

محمد شاه محمدی؛ هادی عارف


ارائه الگوی کارآفرینی سازمانی در بانکداری ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 7-36

علی چپردار؛ علیرضا ایرج پور؛ سید علیرضا سید صالحی؛ علی داوری


شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیران (مطالعه موردی: سازمان صنایع دفاع)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 227-256

بقراط رشوند؛ علیرضا چناری؛ خدیجه ابوالمعالی