کلیدواژه‌ها = نظریه‌پردازی
الزامات و شرایط تولید علم در سپهر اندیشه امام خامنه‌ای(مد ظله‌ العالی)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 209-236

مجید زین‌الدینی؛ محمد قنداقی


الگوی ‌فرایندی نظریه‌پردازی؛ روشی نو در تولید ‌نظریه

دوره 7، شماره 26، شهریور 1402، صفحه 311-348

مجید زین الدینی؛ محمد قنداقی


مقاله پژوهشی:طراحی مدل سیاستگذاری فرهنگی رسانه ملی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 75-108

DOR:20.1001.1.74672588.1398.3.12.3.1

حسین مظفر؛ مهدی رضائیان؛ عباسعلی حاجی پروانه؛ مجید‌ الهام‌بخش


تبیین الگویی برای نظریه‌پردازی تجربیات مدیران راهبردی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 67-98

محمدرضا مرادی؛ محمد فرج‌اله‌زاده؛ مجتبی نادری