نویسنده = یوسف محمدی مقدم
الگوی همسویی میان راهبرد‌های منابع‌انسانی با راهبردهای سازمان (مطالعه‌ی موردی: بانک رفاه)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 257-286

مهدی فتحی مقدم؛ یوسف محمدی مقدم؛ ندا نفری؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی


مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 10، شهریور 1398، صفحه 418-449

یوسف محمدی مقدم؛ میثم دهناد؛ علی دلاور؛ زهرا علیپور درویشی