کلیدواژه‌ها = سناریو
تدوین سناریوهای محیط کسب‌وکار جمهوری اسلا‌می‌ایران با رویکردی راهبردی

دوره 6، شماره 22، شهریور 1401، صفحه 173-196

جعفر صفایی مزید؛ محمود متوسلی؛ سیدجواد امینی؛ حمید پاداش


بررسی روندهای آینده شبکه‌های اجتماعی و تاثیرات آن بر امنیت ملی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1400، صفحه 257-284

محمدرحیم عیوضی؛ احمد نوریان


سناریوی منتخب برای تغییر وضع موجود علوم‎انسانی به‌منظور دستیابی به علوم‎انسانی اسلامی با رویکرد نقاط مرجع راهبردی

دوره 4، شماره 15، آذر 1399، صفحه 219-250

سیدکاظم عبادی؛ سعید جلیلی؛ عبّاس کعبی؛ عبّاس چهاردولی؛ فرشاد شریعت