نویسنده = علی مبینی دهکردی
کاوشی در ماهیت راهبرد : زمینه‌سازی برای خلق اندیشه‌ای نو

دوره 7، شماره 28، اسفند 1402، صفحه 291-324

محبوبه وهابی ابیانه؛ علی مبینی دهکردی؛ محمود متوسلی؛ مجتبی امیری


الگوی کنترل راهبردی آمادوپشتیبانی در شرایط ثبات و بحران (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی)

دوره 5، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 189-226

احمد بیطرف؛ حسین عیسایی؛ مصطفی ایزدی؛ علی مبینی دهکردی؛ مهدی غضنفری


نقش بنیاد ملی نخبگان در مرزشکنی دانش

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 91-116

علی مبینی دهکردی؛ نصرالله ابراهیمی