طراحی نظام مباحث مطلوب و برنامه درسی «مدیریت راهبردی اقتدار و امنیت فرهنگی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی؛ نویسند مسئول؛ رایانامه: m.mazinani@sndu.ac.ir

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف مقاله، تبیین ضرورت و طراحی گرایشی با عنوان «اقتدار و امنیت فرهنگی» به‌عنوان یکی از گرایش‌های آموزشی ممکن و ضروری برای رشته‌ مدیریت راهبردی فرهنگی است. امروزه با توسعه رشته‌های دانشگاهی ناظر بر فرهنگ با رویکردهای مطالعاتی،‌ سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی، بحث از ضروت و مدیریت‌پذیری این حوزه چندان وجهی پیدا نکرده و همین رویکردها دلالت کافی بر چنین ضرورتی دارد.
برای طراحی گرایش، پیشینه‌های نظری و عملی گسترده‌ای در سه سطح جهانی، ملی، و درون‌سازمانی(دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی) وجود دارد. این پیشینه برای بهره‌برداری با استفاده از روش تحلیل محتوا در محورهایی که برای طراحی هرگرایش یا رشته‌ آموزشی دانشگاهی مورد توجه است، یعنی اهداف و موضوعات آموزشی و سرفصل‌ها، تحلیل شد و در گروه خبرگی متشکل از استادان گروه فرهنگی دانشکده مدیریت راهبردی فرهنگی، اساتید راهنما و مشاور مطالعه‌ی گروهی و دانشجویان دوره 7 مدیریت راهبردی فرهنگی، بر اساس مدل «جذابیت بحث» و «قابلیت اجرای آموزشی مباحث»، تعیین اولویت شد، ساختار آموزشی در قالب برنامه‌ی درسی متشکل از دروس اصلی و تخصصی، نظام یافته و برای تایید اعتبار از طریق پرسشنامه خبرگی به خبرگان ارایه شد که ضرورت و صحت ساختاری و محتوایی مطالب به تایید رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the system of Ideal topics and the curriculum of strategic management of authority and cultural security

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mazinani 1
  • Ali reza Piruzmand 2
  • Seyed Ali Moradkhani 3
  • Abdoalreza Abbasi 3
  • Soheil Garshasbi 3
1 . Ph.D. Student of Strategic Cultural Management of Supreme National Defense University (responsible author), Email: m.mazinani@sndu.ac.ir
2 . Associate Professor of Strategic Management Faculty of Supreme National Defense University.
3 Ph.D. Student of Strategic Cultural Management of Supreme National Defense University.
چکیده [English]

The purpose of the article is to explain the necessity and design of a trend titled "Cultural Authority and Security" as one of the possible and necessary educational trends for the field of strategic cultural management. Today, with the development of academic fields that focus on culture with study, policy-making, management and planning approaches, the discussion of the necessity and manageability of this field has not gained much importance, and these approaches are a sufficient indication of such a necessity.
For trend design, there are extensive theoretical and practical backgrounds at three levels: global, national, and intra-organizational (National Defense University and Higher Research Institute). This background is used for exploitation using the content analysis method in the axes that are ultimately and mystically of interest for the design of any university educational direction or field, i.e. educational goals and subjects and headings, analysis and in the expert group consisting of professors of the cultural department of the School of Strategic Cultural Management, professors Guide and consultant of group study and students of the 7th course of cultural strategic management, based on the model of "attractiveness of discussion" and "educational feasibility of topics", prioritized, educational structure in the form of a curriculum consisting of main and specialized courses, systematized and approved Validity was provided to the experts through an expert questionnaire, which confirmed the necessity and correctness of the content and structure of the content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural strategic management
  • cultural authority and security
  • cultural issues.