تدوین ‌نقشه‌راه علم و فناوری (مورد مطالعه یکی از دانشگاه‌های وابسته به سازمان‌های دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ برنامه‌های ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ بازه‌های ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻨﺎﺑﻊ لازم، ﺗﺤﻘﻖ آرمان‌های بلند ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ. هدف نهایی این تحقیق تدوین ‌نقشه‌راه علم و فناوری در یکی از دانشگاه‌های وابسته به سازمان‌های دفاعی ‌است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی و از لحاظ ‌راهبرد انجام تحقیق یک تحقیق کیفی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران، خبرگان، کارشناسان و متخصصین این دانشگاه ‌است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات این تحقیق از روش تحلیل تماتیک در سه مرحله (1) کدگذاری اولیه (2) کدگذاری ثانویه و (3) بازبینی و تائید نهایی مقوله‌ها استفاده شد. تحلیل تماتیک در این تحقیق بر اساس چهار تم اصلی چشم‌انداز و مأموریت، حوزه‌های هدف، تحقیق و توسعه و منابع و زیرساخت با در نظر داشتن ۳ افق زمانی یک‌ساله، افق بین یک تا سه‌ساله و افق زمانی بیشتر از سه سال انجام شده است. بر اساس تم‌های اصلی در نظر گرفته‌شده برای ‌نقشه‌راه علم و فناوری، شناسایی کدهای اولیه مستخرج از اسناد بالادستی و مصاحبه‌ها صورت گرفت. طی فرآیند حذف، تلخیص و تجمیع کدهای اولیه، کدهای ثانویه (مقوله‌ها) استخراج شدند. کدهای ثانویه مستخرج شده در ابتدا در لایه چشم‌انداز بر اساس افق زمانی در نظر گرفته‌شده برای آن‌ها جایابی شدند. بر اساس جایابی صورت گرفته برای هریک از چشم‌اندازها هریک از مقوله‌ها در سایر لایه‌های دیگر جایابی شدند و به‌این‌ترتیب ‌نقشه‌راه علمی و فناوری ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a science and technology roadmap (Case study of one of the universities affiliated with defense organizations)

نویسندگان [English]

  • Majid Rashidi 1
  • Hossein Fathabadi 2
  • Hassan Chaharmahali 1
  • Mojtaba Ahmadi Nozari 3
1 . Instructor at khatam al Anbia.Airdefense University, and Responsible Author
2 Assistant professor of khatam al Anbia.Airdefense University, Tehran. Iran
3 Faculty member of Mazandaran University, Babolsar. Iran
چکیده [English]

The implementation of development plans and the allocation of resources is necessary for the lofty ideals of the Islamic Revolution. The ultimate goal of this research is to develop a science and technology roadmap in one of the universities affiliated with defense organizations. The thematic analysis method was used in three stages: (1) primary coding, (2) secondary coding, and (3) final review and confirmation of categories. Thematic analysis was performed based on the four main themes of vision and mission, target areas, research and development, and resources and infrastructure, taking into account three one-year time horizons, between one to three years and more than three years. The initial codes extracted from the upstream documents and interviews were identified based on the main themes. The secondary codes were extracted while removing, summarizing, and aggregating the primary codes, the secondary codes (categories) were extracted. The extracted secondary codes were first placed in the landscape layer based on the time horizon intended for them. Based on the placement for each perspective, each category was placed in other layers, and thus a scientific and technological roadmap was drawn.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roadmap
  • Science and technology roadmap
  • Roadmap architecture
  • Thematic analysis
  • الف. منابع فارسی

    • اخروی، امیرحسین و شکیبامنش، علیرضا (1398)، ارائه مدل تدوین ‌نقشه‌راه فناوری‌های یک سامانه پیشرفته، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 7(1)، 91-118.
    • تقی زاده، هوشنگ و ضیائی حاجی پیرلو، مصطفی. (1397). ‌نقشه‌راه بالنده سازی در فرایندهای آموزشی سیستم‌های آموزش عالی(مطالعه موردیدوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(33)، 1-24.
    • حسن پور، مجتبی؛ کبیری نائینی، مهدی؛ جعفری اسکندری، میثم (1393)، تدوین ‌نقشه‌راه با استفاده از مدل تعالی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21،تهران.
    • حسینی نسب، سید محمدرضا؛ جوادی، حسن؛ ارباب شیرانی، بهروز (1389)، مرور و مقایسه برخی کاربردهای ‌نقشه‌راه فناوری،فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 8(16)، 31-38.
    • خسروی، عباس و احمدوند، علی‌محمد (1398)، بازتعریف مفهوم ‌ره‌نگاشت با روش تحلیل مضمون، نشریه علمی مطالعات راهبردی ناجا، دوره:14 شماره:11 صفحات: 5-29
    • درستکار، احسان؛ یعقوبی پور، علی؛ منتظری، محمد (1400)، شناسایی الگوی ذهنی مشتریان نسبت به برند بانک ملی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند 8(1)، 233-272.
    • رحمانی، سوما و نیلفروشان،‌ هادی (1399)، ‌نقشه‌راه به‌مثابه ابزاری برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای علم و فناوری، آینده پژوهی ایران، 5(1)، 1-23. doi: 10.30479/jfs.2020.9730.1031
    • رحمتی، فاطمه سادات و عطاری، مازیار (1398)، ‌ره‌نگاشت: ابزار طراحی و اجرای سیاست‌های علم و فناوری، سیاست علم و فناوری، 11(2)، 543-559.
    • رضایی، حبیب اله؛ یوسفی، علیرضا؛ لاریجانی، باقر؛ رضایی، نیما؛ ادیبی، پیمان (۱۳۹۶)، گزارش تجربه: تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدوین ‌نقشه‌راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور، ویژه‌نامه بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، دوره 17 ، شماره  ; از صفحه 125 تا صفحه 133.
    • فاطمی، سید مهدی و آراستی، محمدرضا (1398)، اولویت‌گذاری حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری، سیاست علم و فناوری، 11(2)، 119-133.
    • فرقانی، علی و آخوندی، علیرضا (1392)، درآمدی بر تدوین ‌نقشه‌راه نیروگاه خورشیدی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 11(بیست‌ویک)، 87-106.
    • کاویانی کوثرخیزی، کیارش، بوشهری، علیرضا؛ منطقی، منوچهر (1391)، مطالعه تطبیقی و دسته بندی روش‌های تدوین ‌نقشه‌راه (‌ره‌نگاشت) فناوری، رهیافت، 22(50).
    • کیانی فلاورجانی، فرهاد (1392)، ‌نقشه‌راه تکنولوژی روشی برای آینده پژوهی و دید فناوری در تولید فناوری‌های نوین دفاعی در حوزه پدافند غیر عامل، ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل، مشهد،233865.
    • موحدکر، ا (1399)، ترسیم ‌نقشه‌راه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی، توسعه آموزش جندی شاپور، 11(1)، 36-48.

     

    ب. منابع انگلیسی

    • Abbasi،، Vassilopoulou، P.، & Stergioulas، L. (2017). Technology roadmap for the creative industries. Creative Industries Journal،10(1)، 40-58.
    • Amer،، Daim، T. U.، & Jetter، A. (2016). Technology roadmap through fuzzy cognitive map-based scenarios: the case of wind energy sector of a developing country. Technology Analysis & Strategic Management،28(2)، 131-155.
    • Bonventre، V.، Hurst، F. P.، West، M.، Wu، I.، Roy-Chaudhury، P.، & Sheldon، M. (2019). A technology roadmap for innovative approaches to kidney replacement therapies: a catalyst for change. Clinical Journal of the American Society of Nephrology،14(10)، 1539-1547.
    • Clarke،، & Braun، V. (2014). Thematic analysis. In Encyclopedia of critical psychology(pp. 1947-1952). Springer، New York، NY.
    • De Alcantara، P.، & Martens، M. L. (2019). Technology Roadmapping (TRM): a systematic review of the literature focusing on models. Technological Forecasting and Social Change،138، 127-138.
    • Dhillon، S.، Vitiello، M. S.، Linfield، E. H.، Davies، A. G.، Hoffmann، M. C.، Booske، J.، ... & Castro-Camus، E. (2017). The 2017 terahertz science and technology roadmap. Journal of Physics D: Applied Physics،50(4)، 043001.
    • (1997). Technology Roadmapping - delivering business vision.” In: Working Group Report 52. Paris: European Industrial Research Management Association.
    • Ferrari، C.، Bonaccorso، F.، Fal'Ko، V.، Novoselov، K. S.، Roche، S.، Bøggild، P. & Garrido، J. A. (2015). Science and technology roadmap for graphene، related two-dimensional crystals، and hybrid systems. Nanoscale،7(11)، 4598-4810.
    • Freer،، & Powell، A. V. (2020). Realising the potential of thermoelectric technology: a Roadmap. Journal of Materials Chemistry C،8(2)، 441-463.
    • Galvin، (2002). A nanobiotechnology roadmap for high-throughput single nucleotide polymorphism analysis. Psychiatric Genetics،12(2)، 75-82.
    • Gindy، N.، Cerit، B.، & Hodgson، A. (2006). Technology roadmapping for the next generation manufacturing enterprise. journal of manufacturing technology management.
    • Haran، S.، Kalsi، S.، Arndt، T.، Karmaker، H.، Badcock، R.، Buckley، B. & Masson، P. (2017). High power density superconducting rotating machines—development status and technology roadmap. Superconductor Science and Technology،30(12)، 123002.
    • Kostoff، N.، & Schaller، R. R. (2001). Science and technology roadmaps. IEEE Transactions on engineering management،48(2)، 132-143.
    • Lee، H.، Kim، H. I.، & Phaal، R. (2012). An analysis of factors improving technology roadmap credibility: A communications theory assessment of roadmapping processes. Technological Forecasting and Social Change،79(2)، 263-280.
    • Lee،، Kang، S.، Park، Y.، & Park، Y. (2007). Technology roadmapping for R&D planning: The case of the Korean parts and materials industry. Technovation،27(8)، 433-445.
    • Lu، P.، & Weng، C. I. (2018). Smart manufacturing technology، market maturity analysis and technology roadmap in the computer and electronic product manufacturing industry. Technological Forecasting and Social Change،133، 85-94.
    • Marris،، & Calvert، J. (2020). Science and technology studies in policy: the UK synthetic biology roadmap. Science، Technology، & Human Values،45(1)، 34-61.
    • Phaal،، Farrukh، C. J.، & Probert، D. R. (2004). Technology roadmapping—a planning framework for evolution and revolution. Technological forecasting and social change،71(1-2)، 5-26.
    • Phaal، Robert، Muller، Gerrit، (2009) An architectural framework for roadmapping: Towards visual،.
    • Prade،، & Richard، G. (2010). Logical Proportions–Typology and Roadmap. In International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems(pp. 757-767). Springer، Berlin، Heidelberg.
    • Romanski،، & Daim، T. (2019). A technology roadmap to uncontested market space using autonomous vehicles in the transportation industry. IEEE Engineering Management Review،47(1)، 67-76.
    • Strauss،، & Corbin، J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications.