مقدمه‌ای بر حکمرانی رفتاری: نظریه‌ای نوین در کشورداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

3 دانشجوی دکترای حکمرانی - مدرسه حکمرانی شهید بهشتی(ره)

چکیده

حکمرانی رفتاری، مفهومی نوپدید در حکمرانی عمومی نوین، مرزشکنی جدیدی در اداره جامعه و نیز ارایه دهندگان خدمات عمومی می‌باشد.علوم رفتاری با تأکید بر انسان، به عنوان کنشگر اصلی و نیز گیرنده خدمات عمومی با سطح تحلیل خرد و تعمیم الگوریتم‌های رفتاری به سطح کلان راهگشای تحول در دانش، بینش، کنش و منش حکمرانی شده است.
حکمرانی، علمی است که در سطح دانشی و کاربستی به علت ضرورت نیاز حکمرانان و نیز سلف خود اداره امور عمومی نوین و مدیریت دولتی نوین، لاجرم دانشی چند رشته‌ای و بین رشته‌ای است. حکمرانی رفتاری ضمن بهره گیری از تمام علوم مورد استفاده در دانش حکمرانی به طور خاص از علوم عصبی، علوم شناختی و علوم رفتاری بهره برده و سعی در تبیین رفتار انسان در سطوح مختلف حکمرانی دارد.
این مقاله با هدف تبیین حکمرانی رفتاری با روش تحقیق اسنادی با مرور نظام‌مند روایتی به گردآوری داده‌های پژوهش پرداخته و نتایج حاصل از مرور نظام‌مند را به عنوان اولین مطالعه در ایران در قالب این پژوهش، گزارش می‌کند.
بر اساس نتایج حاصله، حکمرانی رفتاری در مراحل اولیه فرآیند خط‌مشی (تعریف مسئله، تدوین گزینه‌ها و تعیین دستور کار) برای اتخاذ خط‌مشی، اجرا و پاسخ به جمعیت هدف در مورد مشکل عمومی، و در نهایت ارزیابی خط‌مشی، کمک شایانی می‌کند. همچنین مشاهده شد که با وجود قدمت علوم مورد استفاده در این دانش چند رشته‌ای، در تلفیق و بهره‌مندی از آن هنوز راه پیموده شده دانشی و عملیاتی فراوانی وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Behavioral Governance: A Fledgling Theory in Statecraft

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Qaraei Ashtiani 1
 • Naser Poursadegh 2
 • Mohammad Bagher Aali 3
1 Associate Professor of Supreme National Defense University and Responsible Author
2 Professor in Supreme National Defense University
3 Shahid Beheshti school of governance
چکیده [English]

Behavioral governance is a fledgling concept in the evolution of Public Administration toward new public governance and a breakthrough as for researchers and students of Public Administration, Political Science, Sociology, Economics, Law, and also public service providers. Behavioral sciences with an emphasis on humans as the main actor, agent, and client of public decisions at the micro level and the generalization of their behavioral algorithms to the macro level have enriched the vision, action, and character of governance and have also deepened the knowledge of governance.
Governance, like public administration and new public management management, is a multidisciplinary and interdisciplinary knowledge due to the possibility of applying it by rulers to solve the problems of the real world.Behavioral governance while benefiting from all the knowledges used in the discpline of governance, especially neuroscience, cognitive science and behavioral science, and tries to explain human behavior at different levels of governance.
This paper is written in order to articulate (new) behavioral governance as a neo-scientific field in the world. The documentary, investigative and argumentative research methods are applied, and by reviewing the ideas of the field after several semesters of study and discussion with Ph.D. students is an introductory survey to this field of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Governance
 • Behavioral Governance
 • Behavioral Policy Making
 • Bias
 • (New)Public Management
 • ارباب شیرانی، بهروز و عباسی، محمدحسن (1388)، «تجزیه ‌و تحلیل سرمایه‌ فکری دانشگاه‌ها از دیدگاه مدیریت دانایی»، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین‌المللی «سرمایه فکری ایران»، تهران.، صص 150-121
 • حسنوی، رضا و رمضان، مجید (1391)، «سرمایه‌ فکری سازمان». تهران. انتشارات آتی‌نگر
 • بویر، مارک(1399). «حکمرانی: مقدمه‌ای بسیار کوتاه».(عرفان مصلح و زهره کریم میان: مترجمان)تهران : نشر کرگدن.
 • بویر، مارک(1400). «حکمرانی: مقدمه ای بسیار کوتاه».(غلامرضا سلیمی و داوود کریمی: مترجمان)تهران : انتشارات داعا.
 • پمپین، میشل ام(1388). «دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی» (احمد بدری، مترجم).تهران:انتشارات کیهان.
 • پورعزت، علی اصغر(1399). «مبانی دانش اداره دولت و حکومت(مبانی مدیریت دولتی) ». تهران:سمت.
 • تیلر، ریچارد و سانستین،کاس آر(1397). «سقلمه،بهبود تصمیمات درباره تندرستی،ثروت و خوشبختی» (مهری مدآبادی،مترجم).تهران:هورمزد.
 • روگری، کای(ویراستار)(1400). «خط مشی گذاری رفتاری: بینش های رفتاری در خط مشی گذاری رفتاری، مفاهیم و کاربردها» (علیرضا چیت سازیان، میکائیل نوروزی و مهدی اکبری (مترجمان)). تهران :دفترنشر دانشگاه امام صادق(ع).
 • سیفی گلستان، ابوذر؛ پورصادق، ناصر؛ کرامت‌زاده و عبدالمجید؛ احمدیان، مهدی(1401). «رویکردها، روش‌ها و اصول طراحی سامانه های اجتماعی- فنی؛ یک مطالعه ی مروری با رویکرد انتقادی». فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی،12(49):7 –
 • سهرابی، محمدرضا(1392). «اصول نگارش مقالات مروری».پژوهنده،18(2):52-57.